Hàn bấm-Hàn lăn

 • Máy hàn bấm Inverter 40KVA
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: Inverter 40KVA AMADA
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn bấm 16KVA
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 16KVA
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn bấm 35KAV
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 35KVA (2 pha, 380V)
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

   

  Giới thiệu máy hàn bấm 35KAV là dòng máy cũ, đã qua sử dụng, chất lượng còn rất tốt, bền bỉ, hiệu quả, có thể sử dụng thêm hơn 10 năm. Bảo hành dài lâu.

 • Máy hàn bấm cầm tay Nhật bãi
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 16KVA (220V)/83kg.
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn lăn giảm xóc xe máy 150KVA
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 150KVA
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

   

 • Máy hàn điểm 35KVA
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 35KVA/380V/260kg.
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn bấm Nhôm Inverter
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: DIT-543-4/3 pha/400V/220kg.
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn bấm Inverter 85KVA
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 85KVA/380V/800Kg.
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn lăn bồn
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: Máy hàn lăn bồn
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn bấm Inverter 70KVA
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 70KVA/380V/500kg.
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn bấm Inverter 35KVA
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 35KVA/380V/280Kg.
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn bấm hai đầu 25KVA
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 25KVA/380V
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn bấm DC 35KVA
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: DC 35KVA/380V/260Kg.
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn điểm một chiều cầm tay
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 28KVA
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn điểm 50KVA
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 35KVA (380V/270kg)
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn bấm, hàn điểm tự động
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 380V/800Kg.
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn điểm, hàn bấm 35KVA
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 35KVA/380V/245Kg.
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn điểm, hàn bấm 60KVA
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 60KVA/380V
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn bấm, hàm điểm 35KVA, 1 chiều DC
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 35KVA, 1 chiều DC/380V/270Kg.
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn điểm DC 35KVA
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: DC 35KVA/380V/245Kg.
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn điểm đạp chân 15kva
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 15KVA/đạp chân/220V
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn điểm đạp chân 18kva
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 18KVA/220V/110kg.
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy Hàn Điểm 1 chiều 35kva DC
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: DC 35KVA/380V/260Kg
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn hàn bấm 35kva
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 35KVA/380V/245Kg.
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy Hàn Điểm, Hàn Bấm 150KVA
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 150KVA/380V/700Kg.
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn điểm một chiều 35KVA
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 35KVA/380V/260kg.
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn điểm 35KVA bãi Nhật
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 35KVA/380V/260Kg.
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn điểm 70KVA
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 70KVA/350kg/380V.
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn đa điểm 50KVA
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu (National)
  Mã sản phẩm: ND-50 (50KVA/1000kg)
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn điểm 35KVA Nhật bãi
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: Hàn bấm 50KVA (380V)
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn đính 7KVA Nhật bãi
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 7KVA (220V)
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn đính 75KVA Nhật bãi
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 75KVA
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn điểm 35KVA Nhật bãi
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 35KVA (3 pha. 255kg)
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn điểm Mỹ
  Nhà sản xuất: Hàng bãi nhập khẩu
  Mã sản phẩm: Mỹ sản xuất
  Tình trạng: Sử dụng tốt
  Bảo hành: 12 tháng.

  - Lựa chọn SỐ 1