Máy hàn MIG

 • Máy hàn MIG mini không cần khí 135E
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 135E
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 40–100A.

  Tương thích với cuộn dây 1kg, hàn phôi dầy đến 3mm.

 • Máy hàn Mig 200E (Hàn Mig, Hàn Que)
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: Mig 200E
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz

  Dòng hàn MIG: 30A - 140A, hàn dây đường kính 0.8mm - 1mm (60%).
  Dòng hàn Que: 30A - 120A, đường kính que hàn 2.5mm - 3.2mm (30%).

 • Máy hàn 3 chức năng Mig 180 GDM
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 180 GDM
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-180A/Hàn dây 0.8-1.0mm
  Dòng hàn Que: 10-160A/Hàn que 2.5-3.2mm

 • Máy hàn Mig nhôm 180PGDM
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 180PGDM
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-180A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.0mm
  Dòng hàn Que: 15-160A
  Hàn que: ø1,6-ø3,2mm

 • Máy hàn Mig Riland NBC 200GW
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: NBC 200GW
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 40-200A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.0mm
  Dòng hàn que: 40-160A
  Hàn que: ø1.6-ø3.2mm (60%)

 • Máy hàn MIG 251
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: MIG 251
  Điện áp vào(V): 1pha 220V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40-220A
  Hàn dây: Ø0.8-1.0mm.

 • Máy hàn MIG 271GW
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 271GW
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 40-250A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm(40%)
  Dòng hàn Que: 40-220A
  Hàn que: ø2-5ø4.0mm

 • Máy hàn Mig NBC 250GW
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: NBC 250GW
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 40-250A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm(40%)
  Dòng hàn que: 60-250A
  Hàn que: ø2.5-ø4.0mm.

 • Máy hàn MIG 250GS
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 250GS
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-250A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm(40%)
  Dòng hàn que: 50-220A
  Hàn que: ø2.5-ø4.0mm

 • Máy hàn MIG 250GDM
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 250GDM
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-230A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm(40%)
  Dòng hàn que: 15-220A
  Hàn que: ø1.6-ø4.0mm(60%).

 • Máy hàn Mig NBC-251GF
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: NBC-251GF
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-200A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.0mm
  Dòng hàn que: 40-160A
  Hàn que: ø1.6-ø3.2mm(60%)

 • Máy hàn NBC 300GW
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: NBC 300GW
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-300A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm
  Dòng hàn que: 70-300A
  Hàn que: ø2.5-ø5.0mm.

 • Máy hàn NBC 350GW
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: NBC 350GW
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 60-350A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm
  Dòng hàn que: 40-350A
  Hàn que: ø2.5-ø5.0mm.

 • Máy hàn NBC 500GF
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: NBC 500GF
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 60-450A
  Hàn dây: ø1.0-ø1.6mm(50%)
  Dòng hàn que: 60-450A
  Hàn que: ø2.5-ø5.0mm

 • Máy hàn NB 350I
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: NB 350I
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 60-350A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm
  Dòng hàn que: 40-350A
  Hàn que: ø2.5-ø5.0mm.

 • Máy hàn MIG NB 500I
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: NB 500I
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 80-500A
  Hàn dây: ø1.0-ø1.6mm
  Dòng hàn que: 50-500A
  Hàn que: ø2.5-ø6.0mm