Máy hàn Que

 • Máy hàn que MMA 200E
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: MMA 200E
  Điện áp vào: 1 pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40-140A

  Hàn que 1.6mm, 2.5mm, 3.2mm.

 • Máy hàn điệnvARC 200GE II
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: ARC 200GE II
  Điện áp vào: 1 pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40-140A

  Hàn que: 2.5mm, 3.2mm.

 • Máy hàn điện ARC 200DS
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: ARC 200DS
  Điện áp vào: 1 pha, 220V/50-60Hz (Dòng hàn: 20-135A)
  / 1 pha, 380V/50-60Hz (Dòng hàn: 20-160A)

  Hàn que: 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm.

 • Máy hàn điện ARC 250GE
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: ARC 250GE
  Điện áp vào: 1 pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn: 20-190A

  Hàn que 3.2mm, 4.0mm (30%).

 • Máy hàn điện ARC 200CT
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: ARC 200CT
  Điện áp vào: 1 pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn: 30-170A
  Hàn que: 3.2mm, 4.0mm

 • Máy hàn điện MMA 202GDM
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: MMA 200GDM
  Điện áp vào: 1 pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40-190A

  Hàn que 2.5mm-4.0mm (30%).

 • Máy hàn điện ARC 250CT
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: ARC 250CT
  Điện áp vào: 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn: 30–190A

  Hàn que 3,2mm [(ø4,0 60%)].

 • Máy hàn ARC 250S II
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: ARC 250S II
  Điện áp vào:
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Điện áp vào (V): 1pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40-170A

  Hàn que 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm.

 • Máy hàn điện ARC 250GTS
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: ARC 250GTS
  Điện áp vào:
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Điện áp vào (V): 2pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40-250A

  Hàn que 2.5, 3.2, 4.0mm

 • Máy hàn điện ARC 315SII
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: ARC 315SII
  Điện áp vào:
  Điện áp vào (V): 1pha-220V/50-60Hz
  Điện áp vào (V): 1pha-380V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40-220V

  Hàn que 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm.

 • Máy hàn điện ARC 315GTS
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: ARC 315GTS
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Điện áp vào (V): 2pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn: 30-280A

  Hàn que 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm (70%).

 • Máy hàn điện ARC 400D
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: ARC 400D
  Điện áp vào: 1pha 220V/50-60Hz                    
   Điện áp vào: 1pha 380V/50-60Hz
  Dòng hàn: 30-280A

  Hàn que 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm (50%).

 • Máy hàn điện ARC 400G
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: ARC 400G
  Điện áp vào(V): 3pha 380V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40-280A

  Hàn que 4.0mm, 5.0mm (60%).

 • Máy hàn điện ZX7 400GT
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: ZX7 400GT
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40-380A

  Hàn que 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm (50%).

 • Máy hàn điện ZX7 500GT
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: ZX7 500GT
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40–480A

  Hàn que ø4.0 – ø6.0mm.

 • Máy hàn 3 chức năng Mig 180 GDM
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 180 GDM
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-180A/Hàn dây 0.8-1.0mm
  Dòng hàn Que: 10-160A/Hàn que 2.5-3.2mm

 • Máy hàn Mig nhôm 180PGDM
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 180PGDM
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-180A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.0mm
  Dòng hàn Que: 15-160A
  Hàn que: ø1,6-ø3,2mm

 • Máy hàn MIG 271GW
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 271GW
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 40-250A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm(40%)
  Dòng hàn Que: 40-220A
  Hàn que: ø2-5ø4.0mm

 • Máy hàn Mig NBC 250GW
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: NBC 250GW
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 40-250A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm(40%)
  Dòng hàn que: 60-250A
  Hàn que: ø2.5-ø4.0mm.

 • Máy hàn MIG 250GS
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 250GS
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-250A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm(40%)
  Dòng hàn que: 50-220A
  Hàn que: ø2.5-ø4.0mm

 • Máy hàn MIG 250GDM
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 250GDM
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-230A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm(40%)
  Dòng hàn que: 15-220A
  Hàn que: ø1.6-ø4.0mm(60%).

 • Máy hàn Mig NBC-251GF
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: NBC-251GF
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-200A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.0mm
  Dòng hàn que: 40-160A
  Hàn que: ø1.6-ø3.2mm(60%)

 • Máy hàn NBC 300GW
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: NBC 300GW
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-300A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm
  Dòng hàn que: 70-300A
  Hàn que: ø2.5-ø5.0mm.

 • Máy hàn NBC 350GW
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: NBC 350GW
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 60-350A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm
  Dòng hàn que: 40-350A
  Hàn que: ø2.5-ø5.0mm.

 • Máy hàn NBC 500GF
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: NBC 500GF
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 60-450A
  Hàn dây: ø1.0-ø1.6mm(50%)
  Dòng hàn que: 60-450A
  Hàn que: ø2.5-ø5.0mm

 • Máy hàn NB 350I
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: NB 350I
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 60-350A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm
  Dòng hàn que: 40-350A
  Hàn que: ø2.5-ø5.0mm.

 • Máy hàn MIG NB 500I
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: NB 500I
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 80-500A
  Hàn dây: ø1.0-ø1.6mm
  Dòng hàn que: 50-500A
  Hàn que: ø2.5-ø6.0mm

 • Máy hàn WS 200P
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 200P
  Điện áp vào (V): 1 pha,220V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-200A
  Hàn phôi dày: 0,5-5.0mm
  Dòng hàn que: 40-165A
  Hàn que: 1.6-4.0 (60%).

 • Máy hàn TIG 200CT
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 200CT
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-180A
  Hàn phôi dày: 0,5-4,0mm
  Dòng hàn Que: 10-155A
  Hàn que: ø1,6-ø3,2mm.

 • Máy hàn TIG 250CT
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 250CT
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-230A
  Hàn phôi dày: 0,5-5,0mm
  Dòng hàn Que: 10-190A
  Hàn que: ø1,6-ø4.0mm.

 • Máy hàn Tig 300A
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: WS 300A
  Điện áp vào (V): 1 pha 220V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-300A
  Hàn phôi dày: 0,5-8mm
  Dòng hàn Que: 20-230A
  Hàn que: 2,5-5.0mm (20%).

 • Máy hàn WS 300A
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: WS 300A
  Điện áp vào (V): 3 pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 15-230A
  Hàn phôi dày: 0,5-8,0mm
  Dòng hàn Que: 15-230A
  Hàn que: ø1,6-ø5,0mm (20%).

 • Máy hàn WS 400GT
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: WS 400GT
  Điện áp vào (V): 3 pha, 380V/50-60Hz
  Điện áp hàn TIG: 60V
  Dòng hàn TIG: 10-400A
  Hàn phôi dày: 0,5-12mm
  Dòng hàn Que: 10-380A
  Hàn que: ø1,6-ø 6,0mm (60%).

 • Máy hàn WSE 200G
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: WSE 200G
  Điện áp vào (V): 1 pha, 220V/50-60Hz
  Điện áp hàn TIG: 90V
  Dòng hàn TIG: 12-180A
  Hàn phôi dày: 0,8-4,0mm
  Dòng hàn que: 12-140A
  Hàn que: ø1.6-ø3.2mm(60%).

 • Máy hàn TIG Nhôm 200PAC/DC GDM
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: TIG 200PAC/DC GDM
  Điện áp vào (V): 1 pha, 220V/50-60Hz
  Điện áp hàn TIG: 59V
  Dòng hàn TIG (AC/DC): 15-180A
  Hàn phôi dày: 0,5-4,0mm
  Dòng hàn Que: 30-160A(50%)
  Hàn que: ø1,6-ø 3,2mm.

 • Máy hàn TIG 200PAC/DC
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: TIG 200PAC/DC  
  Điện áp vào (V): 1 pha 220V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-190A
  Hàn phôi dày: 0,8-4.0mm
  Dòng hàn Que: 150A
  Hàn que: 2,5-3,2mm (60%).