Máy hàn TIG

 • Máy hàn 3 chức năng Mig 180 GDM
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 180 GDM
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-180A/Hàn dây 0.8-1.0mm
  Dòng hàn Que: 10-160A/Hàn que 2.5-3.2mm

 • Máy hàn TIG 200SE
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 200SE
  Điện áp vào (V): 1pha,220V/50-60Hz
  Dòng hàn: 10-160A.

  Hàn thép, inox phôi dầy 0,5-3.0mm

 • Máy hàn WS 200S
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: WS 200S
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-z
  Dòng hàn: 10-180A.

  Hàn thép, inox, thiếc, đồng phôi dầy 0,5-4.0mm

 • Máy hàn WS 250S
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: WS 250S
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn: 10-210A

  Hàn phôi thép, inox, niken, đồng có độ dày: 0,5-5.0mm

 • Máy hàn WS 200P
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 200P
  Điện áp vào (V): 1 pha,220V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-200A
  Hàn phôi dày: 0,5-5.0mm
  Dòng hàn que: 40-165A
  Hàn que: 1.6-4.0 (60%).

 • Máy hàn TIG 200CT
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 200CT
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-180A
  Hàn phôi dày: 0,5-4,0mm
  Dòng hàn Que: 10-155A
  Hàn que: ø1,6-ø3,2mm.

 • Máy hàn TIG 250CT
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 250CT
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-230A
  Hàn phôi dày: 0,5-5,0mm
  Dòng hàn Que: 10-190A
  Hàn que: ø1,6-ø4.0mm.

 • Máy hàn WS 300S
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: WS 300S
  Điện áp vào (V): 3 pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn: 10-300A
  Hàn phôi dày: 0,5-8,0mm
  Hàn tốt kim loại inox, sắt thép, đồng, Titan…

 • Máy hàn Tig 300A
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: WS 300A
  Điện áp vào (V): 1 pha 220V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-300A
  Hàn phôi dày: 0,5-8mm
  Dòng hàn Que: 20-230A
  Hàn que: 2,5-5.0mm (20%).

 • Máy hàn WS 300A
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: WS 300A
  Điện áp vào (V): 3 pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 15-230A
  Hàn phôi dày: 0,5-8,0mm
  Dòng hàn Que: 15-230A
  Hàn que: ø1,6-ø5,0mm (20%).

 • Máy hàn WS 400GT
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: WS 400GT
  Điện áp vào (V): 3 pha, 380V/50-60Hz
  Điện áp hàn TIG: 60V
  Dòng hàn TIG: 10-400A
  Hàn phôi dày: 0,5-12mm
  Dòng hàn Que: 10-380A
  Hàn que: ø1,6-ø 6,0mm (60%).

 • Máy hàn WSE 200G
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: WSE 200G
  Điện áp vào (V): 1 pha, 220V/50-60Hz
  Điện áp hàn TIG: 90V
  Dòng hàn TIG: 12-180A
  Hàn phôi dày: 0,8-4,0mm
  Dòng hàn que: 12-140A
  Hàn que: ø1.6-ø3.2mm(60%).

 • Máy hàn TIG Nhôm 200PAC/DC GDM
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: TIG 200PAC/DC GDM
  Điện áp vào (V): 1 pha, 220V/50-60Hz
  Điện áp hàn TIG: 59V
  Dòng hàn TIG (AC/DC): 15-180A
  Hàn phôi dày: 0,5-4,0mm
  Dòng hàn Que: 30-160A(50%)
  Hàn que: ø1,6-ø 3,2mm.

 • Máy hàn TIG lạnh 250PGDM
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: 250PGDM
  Điện áp vào (V): 1 pha, 220V/50-60Hz
  Điện áp hàn TIG: 56V
  Dòng hàn TIG: 15-200A
  Hàn phôi dày: 0,5-4,0mm
  Hàn phôi (TIG Lạnh): 0,3-1,5mm.

 • Máy hàn TIG 200PAC/DC
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: TIG 200PAC/DC  
  Điện áp vào (V): 1 pha 220V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-190A
  Hàn phôi dày: 0,8-4.0mm
  Dòng hàn Que: 150A
  Hàn que: 2,5-3,2mm (60%).

 • Máy hàn TIG 250PAC/DC
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: TIG 250PAC/DC
  Điện áp vào (V): 1 pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-210A
  Hàn phôi dày: 0,8-5,0mm
  Dòng hàn Que: 10-160A
  Hàn que: ø1.6-ø4.0mm (40%).

 • Máy hàn TIG 315PAC/DC
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: TIG 315PAC/DC
  Điện áp vào (V): 3 pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 12-300A
  Hàn phôi dày: 1,0-8,0mm
  Dòng hàn Que: 15-240A
  Hàn que: ø1,6-ø5,0mm (60%).

 • Máy hàn WS 400IJ
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: WS 400IJ
  Điện áp vào (V): 3 pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-400A
  Hàn phôi dày: 0,5-12mm
  Dòng hàn que: 20-400A
  Hàn que: ø1,6-ø5,0mm.

 • Máy hàn WSM 500IJ
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: WSM 500IJ
  Điện áp vào (V): 3 pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 25-500A
  Hàn phôi dày: 0,5-16mm
  Dòng hàn que: 25-400 A
  Hàn que: ø1,6-ø5,0mm.

 • Máy hàn WSME 400I
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm:WSME 400I
  Điện áp vào (V): 3 pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 20-400A
  Hàn phôi dày: 1.0-12mm
  Dòng hàn que: 20-320 A
  Hàn que: ø1,6–ø5,0mm.

 • Máy hàn TIG WSME 500I
  Nhà sản xuất: RILAND
  Mã sản phẩm: WSME 500I
  Điện áp vào (V): 3 pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 20-500A
  Hàn phôi dày: 1.0-16mm
  Dòng hàn que: 20-340A
  Hàn que: ø1,6-ø5,0mm.