Máy khoan động lực MPID 1050VD

1075 Lượt xem
1,080,000 VND
Đặt hàng

MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC
Công suất: 1050 W (2 bạc đạn đầu).
Tốc độ cấp I: 0 - 1.100 vòng/phút
Tốc độ cấp II: 0 - 2.800 vòng/phút
Mũi khoan: Thép (10 mm)
Bê tông (13 mm) - Gỗ (25 mm)
Trọng lượng: 3.3 kg

MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC
Công suất: 1050 W (2 bạc đạn đầu).
Tốc độ cấp I: 0 - 1.100 vòng/phút
Tốc độ cấp II: 0 - 2.800 vòng/phút
Mũi khoan: Thép (10 mm)
Bê tông (13 mm) - Gỗ (25 mm)
Trọng lượng: 3.3 kg