Mũ hàn-Kính hàn

  • Kính hàn điện tử là loại kính dùng bảo vệ mắt khi hàn, tránh được các ánh sáng chói, tia bức xạ tử ngoại và hồng ngoại phát sinh từ ngọn lửa hàn.