Quan trắc môi trường nhà máy xi măng

1413 Lượt xem
Liên hệ
Đặt hàng

Quan trắc môi trường nhà máy xi măng là một yêu cầu bắt buộc theo Thông tư Số: 24/2017/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên môi trường, quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

- Lựa chọn SỐ 1

Quan trắc môi trường nhà máy xi măng

Trong quá trình phát triển công nghiệp, các quốc gia như Việt Nam có nhiều nhà máy xi măng, một loại vật liệu xây dựng phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà cửa, cầu cống...Lượng tiêu thụ xi măng tại Việt Nam ngày một tăng cao với rất nhiều nhà máy hoạt động đã kéo theo thực trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí do khói bụi và khí thải.

Quan trắc môi trường nhà máy xi măng

Lắp đặt Quan trắc môi trường tại Nhà máy xi măng

Lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường tại các nhà máy sản xuất xi măng vừa để đáp ứng Thông tư Số: 24/2017/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên môi trường, quy định kỹ thuật quan trắc môi trường nhằm tìm hiểu thống kê số liệu chính xác chất lượng môi trường khu vực cần nghiên cứu, giúp các nhà quản lý dựa vào các số liệu quan trắc để có biện pháp quản lý, vừa góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe người dân.

Mục tiêu quan trắc tại các nhà máy xi măng

Theo dõi, giám sát chất lượng không khí xung quanh nhà máy.
Xác định thành phần nồng độ các chất gây ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe con người.
Đánh giá, dự báo diễn biến môi trường và đưa ra các biện pháp phòng ngừa.
Cung cấp thông tin và số liệu quan trắc.
Yêu cầu quan trắc
Đáp ứng được mục tiêu bảo vệ môi trường đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng
Phù hợp với Thông tư Số: 24/2017/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên môi trường, quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.
Thiết kế chương trình quan trắc
Kiểu quan trắc môi trường tác động
Quan trắc môi trường không khí xung quanh nhà máy.
Thời gian và tần xuất quan trắc
Quy định thời gian, tần suất quan trắc cụ thể để đánh giá diễn biến chất lượng không khí xung quanh theo không gian và thời gian.
Vị trí quan trắc: Tại địa điểm các vị trí ống khói
Tiến hành quan trắc
Quan trắc tại hiện trường
Tại vị trí lấy mẫu, tiến hành đo các thông số khí tượng: nhiệt độ, gió, độ ẩm, áp suất khí quyển, hướng gió.
Các thông số và phương pháp đo lấy mẫu không khí:
+ SO2 theo TCVN 5971: 1995
+ CO TCN 593 – Bộ Y Tế
+ NO2 TCVN 6137: 2009
Các thông số khí tượng
- Đo nhiệt độ: dùng nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế bán dẫn.
- Đo độ ẩm: dùng ẩm kế hoặc nhiệt kế chuyên dụng Asman, sau đó dựa vào biểu đồ chênh lệch giữa nhiệt độ đo được của nhiệt kế kho và nhiệt kế ướt sau đó nội suy ra độ ẩm tương đối.
- Đo áp suất khí quyển: dùng áp kế (baromet).
- Đo gió và hướng gió có thể dùng la bàn.
Phương pháp bảo quản và vận chuyển mẫu
Trong quá trình lấy mẫu cần phải có những phương pháp bảo quản phù hợp với quy trình kỹ thuật phân tích do quá trình vận chuyển rất dễ làm thay đổi thành phần tính chất hóa lý của mẫu.
+ Đối với các mẫu lấy bằng phương pháp hấp phụ SO2, NO2 dung dịch đã hấp thụ được chuyển vào lọ thủy tinh và được bảo quản lạnh trong vòng 24h.
+ Đối với CO lấy theo phương pháp thay thế thể tích đựng polyetylen đựng mẫu
+ Đối với mẫu bụi mẫu được cho vào bao kép, bảo quản ở điều kiện thường.
Các nhà quản lý cũng cần phải có biện pháp yêu cầu nhà máy phải lắp đặt hệ thống xử lý khí thải để bảo vệ môi trường gắn liền với sản xuất thân thiện môi trường.
Quá trình lắp đặt Hệ thống quan trắc môi trường tại các nhà máy xi măng yêu cầu đáp ứng Thông tư Số: 24/2017/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên môi trường, quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, dữ liệu quan trắc được truyền tải qua phần mềm về các Sở Tài nguyên môi trường để đánh giá, giám sát.