Que hàn khác

  • Que hàn Ni55 là Que hàn gang của Tập đoàn Gemini Thái Lan, là loại que hàn đặc biệt với tỷ lệ chứa 55% niken, que hàn gang này có thể được dùng hàn cho gang và sắt đúc.

  • Que hàn Ni98 là que hàn gang 98% niken, sản phẩm của Tập đoàn Gemini Thái Lan, chất lượng cao và rất được tin cậy.