Que hàn điện

 • Que hàn KR-3000 Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: KR-3000
  Tiêu chuẩn: E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn KR-3000 Kiswel

 • Que hàn RB-26
  Nhà sản xuất: KOBELCO
  Mã sản phẩm: FAMILIARC RB-26
  Tiêu chuẩn: AWS A5.1 E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn RB-26

 • Que hàn KT-421
  Nhà sản xuất: Tập đoàn Kim Tín
  Mã sản phẩm: KT-421
  Tiêu chuẩn: E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn KT-421

 • Que hàn J421-VD
  Nhà sản xuất: Việt Đức
  Mã sản phẩm: J421-VD
  Tiêu chuẩn: ASME/AWS A5.1 E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn J421-VD

 • Que hàn J421 E6013 Atlantic
  Nhà sản xuất: Atlantic
  Mã sản phẩm: J421 E6013
  Tiêu chuẩn: AWS A5.1 E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn J421 E6013 Atlantic

 • Que hàn Đại kiều J421
  Nhà sản xuất: China
  Mã sản phẩm: J421 THQ
  Tiêu chuẩn: J421 E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn Đại kiều J421

 • Que hàn J38.12 E6013
  Nhà sản xuất: Golden Bridge
  Mã sản phẩm: J38.12 E6013
  Tiêu chuẩn: E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn J38.12 E6013

 • Que hàn Việt Nhật VN-J421
  Nhà sản xuất: Việt Nhật
  Mã sản phẩm: VN-J421
  Tiêu chuẩn: E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn Việt Nhật VN-J421

 • Que hàn N46-VD
  Nhà sản xuất: Việt Đức
  Mã sản phẩm: N46-VD
  Tiêu chuẩn: ASME/AWS A5.1 E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn N46-VD

 • Que hàn KT-N46
  Nhà sản xuất: Tập đoàn Kim Tín
  Mã sản phẩm: KT-N46
  Tiêu chuẩn: ASME/AWS E6019
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn KT-N46

 • Que hàn KST-308 Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: KST-308
  Tiêu chuẩn: AWS A5.4-06: E308-16
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn KST-308 Kiswel

 • Que hàn KST-309L Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: KST-309L
  Tiêu chuẩn: AWS A5.4-06: E309L-16
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn KST-309L Kiswel

 • Que hàn KST-316L Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: KST-316L
  Tiêu chuẩn: AWS A5.4: E316L-16
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn KST-316L Kiswel

 • Que hàn G-308 Gemini
  Nhà sản xuất: Tập đoạn Kim Tín
  Mã sản phẩm: G-308
  Tiêu chuẩn: ASME/AWS: E308-16
  Quy cách/Đóng gói: 12kg/thùng (1kg/hộp).
  Nhà phân phối Que hàn G-308 Gemini

 • Que hàn KST-310
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: KST-310
  Tiêu chuẩn: AWS A5.4-06: E310-16
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn KST-310

 • Que hàn CHH317 Atlantic
  Nhà sản xuất: Atlantic
  Mã sản phẩm: CHH317
  Tiêu chuẩn: AWS A5.5 E9015-G
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn CHH317 Atlantic

 • Que cắt C5 Việt Đức
  Nhà sản xuất: Việt Đức
  Mã sản phẩm: C5-VD
  Tiêu chuẩn: TCVN
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que cắt C5 Việt Đức

 • Que thổi than (Que thổi carbon)
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: Gouging
  Tiêu chuẩn: TCQT
  Quy cách/Đóng gói: 250 que/hộp.
  Nhà phân phối Que thổi than (Que thổi carbon)

 • Que hàn E7018-VD
  Nhà sản xuất: Việt Đức
  Mã sản phẩm: E7018-VD
  Tiêu chuẩn: AWS E7018
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn E7018-VD

 • Que hàn K-7018 Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: K-7018
  Tiêu chuẩn: AWS E7018
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn K-7018 Kiswel

 • Que hàn KK-50LF E7016
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: KK-50LF E7016
  Tiêu chuẩn: AWS E7016
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn KK-50LF E7016

 • Que hàn LB-52-18
  Nhà sản xuất: KOBELCO
  Mã sản phẩm: LB-52-18
  Tiêu chuẩn: AWS A5.1 E7018
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn LB-52-18

 • Que hàn LB-52
  Nhà sản xuất: KOBELCO
  Mã sản phẩm: LB-52
  Tiêu chuẩn: AWS E7016
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn LB-52

 • Que hàn OK 48.04
  Nhà sản xuất: ESAB
  Mã sản phẩm: OK4804
  Tiêu chuẩn: AWS E7018
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn OK 48.04

 • Que hàn LC-300
  Nhà sản xuất: Chosun
  Mã sản phẩm: LC-300
  Tiêu chuẩn: AWS A5.1 E7016
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn LC-300

 • Que hàn GL-78
  Nhà sản xuất: Tập đoàn Kim Tín
  Mã sản phẩm: GL-78
  Tiêu chuẩn: AWS E7018
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn GL-78

 • Que hàn đồng bọc thuốc
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: ECu
  Tiêu chuẩn: AWS A5.6 ECu
  Quy cách/Đóng gói: 01kg/hộp.
  Nhà phân phối Que hàn đồng bọc thuốc

 • Que hàn đồng đỏ hàn hồ quang
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: CM ECu
  Tiêu chuẩn: AWS A5.6 ECu
  Quy cách/Đóng gói: 01kg/hộp.
  Nhà phân phối Que hàn đồng đỏ hàn hồ quang

 • Que hàn nhôm AL209
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: AL209
  Tiêu chuẩn: E4043
  Quy cách/Đóng gói: 01kg/hộp.
  Nhà phân phối Que hàn nhôm AL209

 • Que hàn K-8018B2 Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: K-8018B2
  Tiêu chuẩn: AWS A5.5-06: E8018-B2
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn K-8018B2 Kiswel

 • Que hàn K-9015B9 Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: K-9015B9
  Tiêu chuẩn: AWS A5.5-15: E9015-B91 H4R
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn K-9015B9 Kiswel

 • Que hàn GG.33-VD
  Nhà sản xuất: Việt Đức
  Mã sản phẩm: GG.33-VD
  Tiêu chuẩn: TCVN
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn GG.33-VD

 • Que hàn Ni55
  Nhà sản xuất: Gemini Thái Lan
  Mã sản phẩm: Ni55
  Tiêu chuẩn: AWS A5.15 E Ni-Cl
  Quy cách/Đóng gói: 01kg/hộp.
  Nhà phân phối Que hàn Ni55

 • Que hàn Ni98
  Nhà sản xuất: Gemini Thái Lan
  Mã sản phẩm: Ni98
  Tiêu chuẩn: AWS SF A5.15 Eni-Cl
  Quy cách/Đóng gói: 01kg/hộp.
  Nhà phân phối Que hàn Ni98

 • Que hàn KM-650
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: KM-650
  Tiêu chuẩn: DIN 8555: E10-UM-60
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn KM-650

 • Que hàn KM-680
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: KM-680
  Tiêu chuẩn: DIN 8555: E10-UM-60
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.
  Nhà phân phối Que hàn KM-680