Que hàn điện

 • Que hàn KR-3000 Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: KR-3000
  Tiêu chuẩn: E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn RB-26
  Nhà sản xuất: KOBE, Japan (Sản xuất tại Thái Lan)
  Mã sản phẩm: FAMILIARC RB-26
  Tiêu chuẩn: AWS A5.1 E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn KT-421
  Nhà sản xuất: Tập đoàn Kim Tín
  Mã sản phẩm: KT-421
  Tiêu chuẩn: E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn N46-VD
  Nhà sản xuất: Việt Đức
  Mã sản phẩm: N46-VD
  Tiêu chuẩn: ASME/AWS A5.1 E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn J421 E6013 Atlantic
  Nhà sản xuất: Atlantic
  Mã sản phẩm: J421 E6013
  Tiêu chuẩn: AWS A5.1 E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn Đại kiều J421
  Nhà sản xuất: China
  Mã sản phẩm: J421 THQ
  Tiêu chuẩn: J421 E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn J38.12 E6013
  Nhà sản xuất: Golden Bridge
  Mã sản phẩm: J38.12 E6013
  Tiêu chuẩn: E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn Việt Nhật VN-J421
  Nhà sản xuất: Việt Nhật
  Mã sản phẩm: VN-J421
  Tiêu chuẩn: E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn N46-VD
  Nhà sản xuất: Việt Đức
  Mã sản phẩm: N46-VD
  Tiêu chuẩn: ASME/AWS A5.1 E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn KT-N46
  Nhà sản xuất: Tập đoàn Kim Tín
  Mã sản phẩm: KT-N46
  Tiêu chuẩn: ASME/AWS E6019
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn KST-308 Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: KST-308
  Tiêu chuẩn: AWS A5.4-06: E308-16
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn KST-309L Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: KST-309L
  Tiêu chuẩn: AWS A5.4-06: E309L-16
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn KST-316L Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: KST-316L
  Tiêu chuẩn: AWS A5.4: E316L-16
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn G-308 Gemini
  Nhà sản xuất: Tập đoạn Kim Tín
  Mã sản phẩm: G-308
  Tiêu chuẩn: ASME/AWS: E308-16
  Quy cách/Đóng gói: 12kg/thùng (1kg/hộp).

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn KST-310
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: KST-310
  Tiêu chuẩn: AWS A5.4-06: E310-16
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn CHH317 Atlantic
  Nhà sản xuất: Atlantic
  Mã sản phẩm: CHH317
  Tiêu chuẩn: AWS A5.5 E9015-G
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que cắt C5-VD
  Nhà sản xuất: Việt Đức
  Mã sản phẩm: C5-VD
  Tiêu chuẩn: TCVN
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que thổi than (Que thổi carbon)
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: Gouging
  Tiêu chuẩn: TCQT
  Quy cách/Đóng gói: 250 que/hộp.

  - Lựa chọn SỐ 1