Chì kim loại

 • Chì thỏi 99%
  Nhà sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: Pb.01 (99.995) và Pb.02 (99.98%)
  Tiêu chuẩn: TCVN
  Quy cách/Đóng gói: 30kg/thỏi (±2kg).

 • Chì tấm xquang
  Nhà sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: Pb.01 (99.995)
  Tiêu chuẩn: TCVN
  Quy cách/Đóng gói: Dày 1-2-3-4-5mm, khổ cán 500mm, 600mm, 700mm, dài 2-3mm hoặc theo yêu cầu.

 • Hạt chì niêm phong
  Nhà sản xuất: Việt Nam
  Mã sản phẩm: TDLead
  Tiêu chuẩn: ENV 12908:1998
  Quy cách/đóng gói: 20 hạt/túi/1kg/túi/25kg/bao…