Máy ngành Mộc

 • MÁY CƯA LỌNG
  Công suất: 800W (đèn Laser hành trình).
  Tốc độ: 500 - 3.000 vòng/phút
  Độ sâu cắt: Thép (10 mm)
  Nhựa (35 mm), Gỗ (80 mm)
  Trọng lượng: 3.6 kg

  - Lựa chọn SỐ 1

   

 • MÁY PHAY
  Công suất: 2.100W
  Tốc độ: 8.000 - 23.500 vòng/phút
  Độ sâu: 60 mm
  Lưỡi 12mm. Trọng lượng: 7.2 kg

  - Lựa chọn SỐ 1

   

 • MÁY BÀO
  Công suất: 900W (chế độ chỉnh độ sâu)
  Tốc độ: 16.000 lần/phút
  Bào rộng: 82 mm
  Bào sâu: 3 mm
  Sử dụng 2 lưỡi bào. Trọng lượng: 4.1 kg

  - Lựa chọn SỐ 1

   

 • MÁY CHÀ NHÁM (Đế vuông).
  Công suất: 230 W
  Tốc độ: 13.500 vòng/phút
  Kích thước đế: 115 x 110 mm
  Trọng lượng: 1,2 kg

  - Lựa chọn SỐ 1

   

 • MÁY CHÀ NHÁM (Đế chữ nhật).
  Công suất: 250 W
  Tốc độ: 6.000 - 11.000 vòng/phút
  Kích thước đế: 90 x 187 mm
  Trọng lượng: 1,7 kg

  - Lựa chọn SỐ 1

   

 • MÁY CHÀ NHÁM (Đế tròn).
  Công suất: 300 W. Trọng lượng: 1.75 kg
  Tốc độ: 5.000 - 12.000 vòng/phút
  Kích thước đế: 125 mm

  - Lựa chọn SỐ 1

   

 • Máy thổi 400w
  Công suất: 400 W. Trọng lượng: 1.7 kg
  Tốc độ: 14.000 vòng/phút
  Thể tích: 3.5 m3/phút

  - Lựa chọn SỐ 1

   

 • Máy thổi 600w
  Công suất: 600 W. Trọng lượng: 1.7 kg
  Tốc độ: 7.000 - 16.000 vòng/phút
  Thể tích: 3.5 m3/phút

  - Lựa chọn SỐ 1

   

 • Máy cưa gỗ
  Công suất: 1.300W (đèn Laser hành trình)
  Tốc độ: 4.700 vòng/phút
  Đường kính lưỡi cưa: 185 mm
  Độ sâu cắt (90o): 0 - 65 mm
  Độ sâu cắt (45o ): 0 - 45 mm
  Trọng lượng: 4 kg

  - Lựa chọn SỐ 1

   

 • Máy cưa để bàn
  Công suất: 1.500 W. Trọng lượng: 28.1 kg
  Tốc độ: 4.500 vòng/phút
  Đường kính đĩa cắt : 254 mm
  Khả năng cắt ở góc 45*: 55 mm, góc 90*: 80 mm

  - Lựa chọn SỐ 1