Phụ kiện máy hàn

 • Cáp hàn Samwon Hàn Quốc
  Mã sản phẩm: Samwon
  Xuất xứ: Hàn Quốc
  Quy cách/Đóng gói: Cuộn 200m

  Cáp hàn Samwon dùng để truyền dòng điện giữa biến thế máy hàn và điện cực, dùng cho các loại  máy hàn, robot hàn hồ quang…

 • Cáp hàn Hankook Hàn Quốc
  Mã sản phẩm: Hankook
  Xuất xứ: Hàn Quốc
  Quy cách/Đóng gói: Cuộn 200m

  Cáp hàn Hankook dùng để truyền dòng điện giữa biến thế máy hàn và điện cực, dùng cho các loại  máy hàn, robot hàn hồ quang...

 • Cáp hàn Ulsan liên doanh
  Mã sản phẩm: Ulsan
  Xuất xứ: Liên doanh
  Quy cách/Đóng gói: Cuộn 200m

  Cáp hàn Ulsan dùng để truyền dòng điện giữa biến thế máy hàn và điện cực, dùng cho các loại  máy hàn, robot hàn hồ quang…

 • Kim hàn Tig đầu xám - hàn nhôm nhiễm bẩn
  Mã sản phẩm: JASIC
  Tiêu chuẩn: WP20
  Quy cách/Đóng gói: 10 que/vỉ.

  Kim hàn tig nhôm dùng cho máy hàn tig nhôm trong quá trình mồi hồ quang.

 • Sứ hàn TIG
  Mã sản phẩm: Tig Ceramic Cup
  Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
  Quy cách/Đóng gói: nhiều cái/túi/hộp.

  Sứ hàn Tig đủ số 4, 5, 6, 7, 8 dùng cho tay súng hàn Tig WP17, WP18, WP26.

 • Sứ hàn QQ150
  Mã sản phẩm: QQ150
  Tiêu chuẩn: Quốc tế
  Quy cách/Đóng gói: Nhiều cái/túi.

  Sứ hàn tig cho mỏ hàn tig QQ150, thùng dùng với máy hàn Tig 200A-250A.

 • Sứ hàn Tig QQ300
  Mã sản phẩm: QQ300
  Tiêu chuẩn: Quốc tế
  Quy cách/Đóng gói: Nhiều cái/túi.

  Sứ hàn Tig dùng cho mỏ hàn Tig QQ300A, dùng cho máy hàn Tig 300A-350A.

 • Sứ hàn Tig nhôm
  Mã sản phẩm: Ceramic cup
  Tiêu chuẩn: Quốc tế
  Quy cách/Đóng gói: Nhiều cái/hộp.

  Sứ hàn Tig nhôm hội tụ khí bảo vệ cho mối hàn đẹp, bền bỉ...

 • Thoát khí súng hàn tig WP
  Mã sản phẩm: Coller body
  Tiêu chuẩn: Quốc tế
  Quy cách/Đóng gói: Nhiều cái/túi.

  Thoát khí súng hàn Tig dùng với mỏ hàn Tig WP17, WP18, WP26

 • Thoát khí súng hàn tig QQ150
  Mã sản phẩm: QQ150
  Tiêu chuẩn: Quốc tế
  Quy cách/Đóng gói: Nhiều cái/túi.

  Thoát khí QQ150 dùng với mỏ hàn Tig QQ150

 • Chuôi ngắn súng hàn TIG
  Mã sản phẩm: Short back cap for tig torch welding
  Tiêu chuẩn: Quốc tế (ISO9000)
  Quy cách/Đóng gói: nhiều cái/hộp.

  Chuôi ngắn Tig cố định kim hàn cho chặt trong quá trình hàn

 • Chuôi dài súng hàn TIG
  Mã sản phẩm: Long back cap for tig torch welding
  Tiêu chuẩn: Quốc tế (ISO9000)
  Quy cách/Đóng gói: nhiều cái/hộp.

  Chuôi dài Tig cố định kim hàn cho chặt trong quá trình hàn

 • Kẹp kim ngắn súng hàn TIG
  Mã sản phẩm:
  Tiêu chuẩn: Quốc tế (ISO9000)
  Quy cách/Đóng gói: 50 cái/hộp.

  Kẹp kim ngắn ECu dùng cho súng hàn TIG WP17, WP18, WP26

 • Kẹp kim dài súng hàn TIG
  Mã sản phẩm:
  Tiêu chuẩn: Quốc tế (ISO9000)
  Quy cách/Đóng gói: 50 cái/hộp.

  Kẹp kim dài ECu dùng cho súng hàn Tig WP17, WP18, WP26

 • Kim hàn tig sắt Red Rhino
  Mã sản phẩm: Red Rhino
  Tiêu chuẩn: 2% Thoriated (WT20)
  Quy cách/Đóng gói: 10 que/vỉ.

  Kim hàn tig sắt, inox dùng cho máy hàn tig trong quá trình mồi hồ quang.

 • Kim hàn Tig nhôm Red Rhino
  Mã sản phẩm: Red Rhino
  Tiêu chuẩn: WP20
  Quy cách/Đóng gói: 10 que/vỉ.

  Kim hàn tig nhôm dùng cho máy hàn tig nhôm trong quá trình mồi hồ quang.

 • Đồng hồ Argon tiết kiệm khí
  Mã sản phẩm: Argon clock
  Tiêu chuẩn: Quốc tế.
  Quy cách/Đóng gói: 1 cái/hộp.

  Đồng hồ Argon tiết kiệm khí dùng cho máy hàn Tig, tiết kiệm 25-40% khí.

 • Chụp khí mỏ hàn Mig 15AK
  Mã sản phẩm: 15AK Gas nozzle
  Tiêu chuẩn: Quốc tế (ISO9000)
  Quy cách/Đóng gói: nhiều cái/hộp.

  Chụp khí mỏ hàn Mig dẫn khí bảo vệ mối hàn và làm mát bép hàn, dùng cho súng hàn Mig 15AK

 • Chụp khí hàn mig 24AK
  Mã sản phẩm: 24AK
  Tiêu chuẩn: ISO
  Quy cách/Đóng gói: 10 cái/hộp.

  Chụp khí bảo vệ ngọn đuốc súng hàn, dùng cho súng hàn mig 24AK đầu Pana.

 • Chụp khí súng hàn Mig 25AK
  Mã sản phẩm: 25AK
  Tiêu chuẩn: ISO
  Quy cách/Đóng gói: 10 cái/hộp.

  Chụp khí súng hàn Mig dẫn khí và tập trung khí bảo vệ mối hàn

 • Chụp khí mỏ hàn mig 24KD
  Mã sản phẩm: 24KD Gas nozzle
  Tiêu chuẩn: Quốc tế (ISO9000)
  Quy cách/Đóng gói: nhiều cái/hộp.

  Chụp khí mỏ hàn mig dẫn khí bảo vệ mối hàn và làm mát bép hàn, dùng cho súng hàn Mig 24KD

 • Chụp khí mỏ hàn 36KD
  Mã sản phẩm:
  Tiêu chuẩn: Quốc tế (ISO9000)
  Quy cách/Đóng gói: 50 cái/hộp.

  Chụp khí mỏ hàn 36KD dẫn khí bảo vệ mối hàn, làm mát bép hàn.

 • Chụp khí mỏ hàn mig P500
  Mã sản phẩm:
  Tiêu chuẩn: Quốc tế (ISO9000)
  Quy cách/Đóng gói: 50 cái/hộp.

  Chụp khí mỏ hàn Mig P500 bảo vệ mối hàn, làm mát bép hàn, dùng cho súng hàn Mig P500

 • Bép hàn Mig M6x25
  Mã sản phẩm: M6x25
  Tiêu chuẩn: Quốc tế
  Quy cách/Đóng gói: Nhiều cái/túi.

  Bép hàn Mig dùng cho súng hàn Mig 15AK

 • Bép hàn CO2 M6x28
  Mã sản phẩm:
  Tiêu chuẩn: Quốc tế
  Quy cách/Đóng gói: Nhiều cái/túi.

  Bép hàn Mia sủ dụng cho súng hàn Mig 300-350A.

 • Bép hàn Mig M6x45
  Mã sản phẩm: M6x45
  Tiêu chuẩn: Quốc tế
  Quy cách/Đóng gói: Nhiều cái/túi.

  Bép hàn CO2 dùng cho súng hàn Mig chuẩn Pana P200, P350, P500 và chuẩn Binzel, OTC

 • Cách điện mỏ hàn mig 350A
  Mã sản phẩm: 350A Insulator
  Tiêu chuẩn: Quốc tế (ISO9000)
  Quy cách/Đóng gói: nhiều cái/hộp.

  Cách điện cho máy Pana, OTC lắp giữa bép hàn và chụp khí để tránh chạm điện.

 • Cách điện mỏ hàn Mig 500A
  Mã sản phẩm: 500A Insulator
  Tiêu chuẩn: Quốc tế (ISO9000)
  Quy cách/Đóng gói: nhiều cái/hộp.

  Cách điện mỏ hàn Mig cho máy Mig Pana hoặc OTC, lắp giữa bép hàn và chụp khí để tránh dòng điện chạm vào.

 • Nối bép súng hàn Mig 15AK
  Mã sản phẩm:
  Tiêu chuẩn: Quốc tế (ISO9000)
  Quy cách/Đóng gói: 50 cái/hộp.

  Nối bép dùng cho súng hàn 15AK, phân phối khí để bảo vệ mối hàn

 • Nối bép súng hàn Mig 24KD
  Mã sản phẩm: 24KD Tip Holder
  Tiêu chuẩn: Quốc tế (ISO9000)
  Quy cách/Đóng gói: nhiều cái/hộp.

  Nối bép dùng cho súng hàn Mig 24KD, giữ bép hàn trong mỏ hàn Mig

 • Sứ chia khí mỏ hàn mig 24KD
  Mã sản phẩm: 24KD Gas Diffuser Ceramic
  Tiêu chuẩn: Quốc tế (ISO9000)
  Quy cách/Đóng gói: 10 cái/hộp.

  Sứ chia khí mỏ hàn Mig giúp phân tán khí tốt hơn trong mỏ hàn trước khi qua chụp khí.

 • Sứ chia khí mỏ hàn mig 350A
  Mã sản phẩm: 350A Gas Diffuser Ceramic
  Tiêu chuẩn: Quốc tế (ISO9000)
  Quy cách/Đóng gói: nhiều cái/hộp.

  Sứ chia khí giúp phân tán khí tốt hơn, cho mối hàn đều, đẹp.

 • Sứ chia khí mỏ hàn mig P500
  Mã sản phẩm: P500
  Tiêu chuẩn: Quốc tế (ISO9000)
  Quy cách/Đóng gói: nhiều cái/hộp.

  Sứ chia khí phân tán khí giúp mối hàn đều và đẹp, dùng cho mỏ hàn Mig P500, OTC500

 • Kẹp mát 300A
  Mã sản phẩm: 300A
  Tiêu chuẩn: Quốc tế (ISO9000)
  Quy cách/Đóng gói: nhiều cái/hộp.

  Kẹp mát nối dây mát vào vật hàn, giữ hồ quang ổn định, tránh mô ve, giật điện...

 • Kẹp mát 500A
  Mã sản phẩm: 500A Earth Clamp
  Tiêu chuẩn: Quốc tế (ISO9000)
  Quy cách/Đóng gói: 01/hộp.

  Kẹp mát nối dây mát vào vật hàn giữ cho hồ quang ổn định, tránh điện giật

 • Kẹp mát 800A
  Mã sản phẩm: 800A
  Tiêu chuẩn: Quốc tế (ISO9000)
  Quy cách/Đóng gói: nhiều cái/hộp

  Kẹp mát nối dây mát vào vật hàn, giữ hồ quang ổn định, tránh mô ve, giật điện...