Dây hàn CO2 (ER70S-6)

 • Dây hàn KC-28
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: KC-28
  Tiêu chuẩn: AWS A5.18 ER70S-6
  Quy cách/Đóng gói: 15kg, 250kg, 300kg/thùng.

 • Dây hàn KC-28CF
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: KC-28CF
  Tiêu chuẩn: AWS A5.18 ER70S-6
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/hộp.

 • Dây hàn GM-70S
  Nhà sản xuất: Kim Tín
  Mã sản phẩm: GM-70S
  Tiêu chuẩn: ER70S-6
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/hộp.

 • Dây hàn W49-VD
  Nhà sản xuất: Việt Đức
  Mã sản phẩm: W49-VD
  Tiêu chuẩn: ER70S-6
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/hộp.

 • Dây hàn CHW-50C6SM
  Nhà sản xuất: Atlantic
  Mã sản phẩm: CHW-50C6SM
  Tiêu chuẩn: ER70S-6
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/hộp.

 • Dây hàn MG-51T
  Nhà sản xuất: Kobelco
  Mã sản phẩm: MG-51T
  Tiêu chuẩn: ER70S-6
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/hộp.