Dây hàn CO2 (ER70S-6)

 • Dây hàn SM-70
  Mã sản phẩm: SM-70
  Tiêu chuẩn: AWS A5.18 / ASME SFA5.18 ER70S-6
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/hộp.

  Hàn Mig/Mag cơ khí, đóng tàu, sản xuất và sửa chữa ô tô, xe máy, dân dụng...

 • Dây hàn KC-28 Kiswel
  Mã sản phẩm: KC-28
  Tiêu chuẩn: AWS A5.18 ER70S-6
  Quy cách/Đóng gói: 15kg, 250kg, 300kg/thùng.

  Dây hàn Mig Kiswel hàn cơ khí đóng tàu, sản xuất ô tô xe máy, chế tạo cơ khí, sản xuất nội thất, xây dựng...

  Tải về tài liệu sản phẩm: Catalogue và Data Sheet

 • Dây hàn KC-28CF Kiswel
  Mã sản phẩm: KC-28CF
  Tiêu chuẩn: AWS A5.18 ER70S-6
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/hộp.

  Dây hàn Mig Kiswel hàn cơ khí đóng tàu, sản xuất ô tô xe máy, chế tạo cơ khí, sản xuất nội thất, xây dựng...

 • Dây hàn GM-70S
  Mã sản phẩm: GM-70S
  Tiêu chuẩn: ER70S-6
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/hộp.

  Dây hàn Mig Kim Tín hàn cơ khí đóng tàu, sản xuất ô tô xe máy, chế tạo cơ khí, sản xuất nội thất, xây dựng...

 • Dây hàn W49-VD
  Mã sản phẩm: W49-VD
  Tiêu chuẩn: ER70S-6
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/hộp.

  Dây hàn Mig Việt Đức hàn cơ khí đóng tàu thuyền, sản xuất ô tô, xe máy, chế tạo cơ khí, sản xuất nội thất, xây dựng...

 • Dây hàn CHW-50C6SM Atlantic
  Mã sản phẩm: CHW-50C6SM
  Tiêu chuẩn: ER70S-6
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/hộp.

  Dây hàn Atlantic hàn Mig/Mag cơ khí, đóng tàu, sản xuất ô tô xe máy, nhà xưởng...

 • Dây hàn MG-51T Kobelco
  Mã sản phẩm: MG-51T
  Tiêu chuẩn: ER70S-6
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/hộp.

  Dây hàn CO2 tiêu chuẩn ER70S-6 hàn kết cấu, gia công cơ khí, đóng tàu thuyền, ô tô xe máy...