Dây hàn Inox

 • Dây hàn Inox SUPERMIG 316L
  Mã sản phẩm: SUPERMIG 316L
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9 ER316L (For austenite stainless steel (Low carbon, 18%Cr-12%Ni-Mo STS)
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/cuộn.

  Hàn thép không gỉ 18%Cr-12%Ni-2%Mo, công nghiệp hóa dầu, chống ăn mòn axit...

 • Dây hàn inox lõi thuốc K-309HT Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm K-309HT
  Tiêu chuẩn: AWS A5.22-2012: E309HT1-1
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/cuộn.

  Hàn thép không gỉ (Inox) Austenitic hàm lượng carbon cao (hàn mối nối thép khác loại), chịu nhiệt độ cao.

  Tải về tài liệu sản phẩm: Catalogue và Data Sheet

 • Dây hàn chống mài mòn M-410 Kiswel
  Mã sản phẩm: M-410
  Tiêu chuẩn: A5.9: ER410
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/cuộn.

  Hàn thép hợp kim chứa 13%Cr, hàn chống mòn bề mặt bộ phận bằng thép yêu cầu khả năng chịu mài mòn cao....

  Tải về tài liệu sản phẩm: CatalogueData Sheet

 • Dây hàn inox lõi thuốc K-308LT Kiswel
  Mã sản phẩm: K-308LT
  Tiêu chuẩn: AWS A5.22: E308LT1-1/4
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

  Dây hàn inox lõi thuốc hàn thép không gỉ thiết bị y tế, lò hơi, đồ gia dụng...

  Tải về tài liệu sản phẩm: CatalogueData Sheet

 • Dây hàn inox lõi thuốc K-309LT Kiswel
  Mã sản phẩm: K-309LT
  Tiêu chuẩn: AWS A5.22: E309LT1-1/4
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

  Dây hàn inox lõi thuốc hàn chịu nhiệt trong nhiệt điện, dầu khí, lò hơi...

  Tải về tài liệu sản phẩm: Catalogue và Data Sheet

 • Dây hàn inox lõi thuốc K-316LT Kiswel
  Mã sản phẩm: K-316LT
  Tiêu chuẩn: AWS A5.22: E316LT1-1/4
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

  Dây hàn Inox lõi thuốc hàn thép không gỉ, chống ăn mòn axit trong lĩnh vực dầu khí, đóng tàu, thiết bị y tế...

  Tải về tài liệu sản phẩm: Catalogue và Data Sheet

 • Dây hàn GM-308L
  Mã sản phẩm: GM-308L
  Tiêu chuẩn: AWS ER308
  Quy cách/Đóng gói: 8kg/cuộn

  Dây hàn Mig Inox 308L hàn bồn bể hóa chất, hóa dầu, kết cấu chịu lực, chịu axit, thiết bị y tế, gia dụng...

 • Dây hàn Inox M-308 Kiswel
  Mã sản phẩm: M-308
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9-2012 ER308
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

  Hàn thép austenit như 301, 302, 304, cơ tính tốt, độ bền cao...

  Tải về tài liệu sản phẩm: Catalogue và Data Sheet

 • Dây hàn Inox M-308L Kiswel
  Mã sản phẩm: M-308L
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9-2012 : ER308L
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

  Hàn thép không gỉ Austenitec như E304, 305, 308, các ứng dụng máy móc, đóng tàu, chế tạo cơ khí...

  Tải về tài liệu sản phẩm: Catalogue và Data Sheet

 • Dây hàn Inox M-308H Kiswel
  Mã sản phẩm: M-308H
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9-2012 : ER308H
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

  Hàn thép Austenit 18%Cr-8% Ni STS, công nghiệp hóa dầu, thiết bị y tế, phân bón, nước sạch...

  Tải về tài liệu sản phẩm: Catalogue và Data Sheet

 • Dây hàn Inox M-309 Kiswel
  Mã sản phẩm: M-309
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9-2012 : ER309
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

  Hàn thép không gỉ 22%Cr-12%Ni STS, chịu nhiệt, 304L, thép nhẹ, hợp kim thấp, chịu nhiệt...

  Tải về tài liệu sản phẩm: Catalogue và Data Sheet

 • Dây hàn Inox M-309L Kiswel
  Mã sản phẩm: M-309L
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9-2012 : ER309L
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

  Hàn thép không gỉ Austenit, các loại thép 22%Cr-12%Ni STS, 304, thép hợp kim thấp trong hóa dầu, sợi công nghiệp...

  Tải về tài liệu sản phẩm: Catalogue và Data Sheet

 • Dây hàn Inox M-310 Kiswel
  Mã sản phẩm M-310
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9-2012 : ER310
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

  Hàn thép chịu nhiệt tới 1200oC dùng trong công nghiệp hóa dầu, sợi công nghiệp, cơ khí chế tạo...

  Tải về tài liệu sản phẩm: Catalogue và Data Sheet

 • Dây hàn Inox M-312 Kiswel
  Mã sản phẩm: M-312
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9-2012 : ER312
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

  Hàn các loại thép khó hàn, thép không đồng dạng, thép hợp kim thấp.

  Tải về tài liệu sản phẩm: Catalogue và Data Sheet

 • Dây hàn Inox M-347 Kiswel
  Mã sản phẩm: M-347
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9-2012: ER347
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

  Hàn trong công nghiệp hóa chất, nhiệt điện...

  Tải về tài liệu sản phẩm: Catalogue và Data Sheet

 • Dây hàn Inox M-316L Kiswel
  Mã sản phẩm: M-316L
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9-2012: ER316L (For austenite stainless steel (Low carbon, 18%Cr-12%Ni-Mo STS)
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

  Hàn thép không gỉ 18%Cr-12%Ni-2%Mo, công nghiệp hóa dầu, chống ăn mòn axit...

  Tải về tài liệu sản phẩm: Catalogue và Data Sheet

 • Dây hàn Inox ER308L
  Mã sản phẩm: ER308L
  Tiêu chuẩn: AWS ER308
  Quy cách/Đóng gói: 8kg/cuộn hoặc 12.5kg/cuộn.

  Hàn gia dụng bàn ghế, cánh cửa, thiết bị y tế, kết cấu chịu lực, chịu axit, bồn bể hóa chất, hóa dầu...