Thiếc thỏi-Kẽm thỏi

 • Kẽm thỏi nguyên chất
  Mã sản phẩm: YP/KZ 99,995%
  Tiêu chuẩn/Công thức:
  Quy cách/Đóng gói: Dạng thỏi.

  Kẽm thỏi dùng trong công nghiệp mạ, nhúng nóng, sản xuất pin, sản xuất thép hình, kim hoàn, điện tử...

 • Thiếc thỏi nguyên chất
  Mã sản phẩm: Tin ingot
  Tiêu chuẩn/Công thức: 99.95%; 99.75%
  Quy cách/Đóng gói: Dạng thỏi.

  Mạ đồng, sản xuất dây điện, thiếc hàn, chì hàn, luyện chì, đúc chuông tượng, cơ điện tử, kim hoàn, công nghiệp sạch, sản xuất đồ hộp...

 • Thiếc thỏi 99,95%
  Mã sản phẩm: Tin ingot
  Tiêu chuẩn/Công thức: 99,95%
  Quy cách/Đóng gói: Dạng thỏi.

  Mạ đồng, sản xuất dây điện, thiếc hàn, chì hàn, luyện chì, đúc chuông tượng, cơ điện tử, kim hoàn, công nghiệp sạch, sản xuất đồ hộp...

 • Thiếc thỏi 99,75%
  Mã sản phẩm: Tin ingot
  Tiêu chuẩn/Công thức: 99,75%
  Quy cách/Đóng gói: Dạng thỏi.

  Mạ đồng, sản xuất dây điện, thiếc hàn, chì hàn, luyện chì, đúc chuông tượng, cơ điện tử, kim hoàn, công nghiệp sạch, sản xuất đồ hộp...

 • Thiếc thỏi 99,99%
  Mã sản phẩm: Tin ingot
  Tiêu chuẩn/Công thức: 99,99%
  Quy cách/Đóng gói: Dạng thỏi.

  Thiếc thỏi 99.99% dùng mạ đồng, sản xuất dây điện, thiếc hàn, chì hàn, luyện chì, đúc chuông tượng, cơ điện tử, kim hoàn, công nghiệp sạch, sản xuất đồ hộp...

 • Thiếc thỏi điện phân
  Mã sản phẩm: Tin ingot
  Tiêu chuẩn/Công thức: 99,99%
  Quy cách/Đóng gói: Dạng thỏi.

  Thiếc thỏi điện phân dùng mạ đồng, sản xuất dây điện, thiếc hàn, chì hàn, luyện chì, đúc chuông tượng, cơ điện tử, kim hoàn, công nghiệp sạch, sản xuất đồ hộp...

 • Thiếc thỏi đúc đồng
  Mã sản phẩm: Tin ingot
  Tiêu chuẩn/Công thức: 99.75%, 99.95% 99,99%
  Quy cách/Đóng gói: Dạng thỏi.

  Thiếc thỏi đúc đồng dùng trong các cơ sở đúc chuông, tượng, lư hương đồng...;ngoài ra, còn dùng mạ đồng, sản xuất dây điện, thiếc hàn, chì hàn, luyện chì, cơ điện tử, kim hoàn, công nghiệp sạch, sản xuất đồ hộp...

 • Thiếc thỏi Sao Vàng
  Mã sản phẩm: Tin ingot
  Tiêu chuẩn/Công thức: 99,95%, 99.99%
  Quy cách/Đóng gói: Dạng thỏi.

  Thiếc thỏi Sao Vàng rất được các nghệ nhân đúc chuông, đúc tượng đồng ưa dùng; ngoài ra, còn dùng sản xuất dây điện, thiếc hàn, chì hàn, luyện chì, cơ điện tử, kim hoàn, công nghiệp sạch, sản xuất đồ hộp...