Thiếc thỏi-Kẽm thỏi

 • Kẽm thỏi nguyên chất
  Mã sản phẩm: YP/KZ 99,995%
  Tiêu chuẩn/Công thức:
  Quy cách/Đóng gói: Dạng thỏi.

  Kẽm thỏi dùng trong công nghiệp mạ, nhúng nóng, sản xuất pin, sản xuất thép hình, kim hoàn, điện tử...

 • Thiếc thỏi nguyên chất
  Mã sản phẩm: Tin ingot
  Tiêu chuẩn/Công thức: 99.95%; 99.75%
  Quy cách/Đóng gói: Dạng thỏi.

  Mạ đồng, sản xuất dây điện, thiếc hàn, chì hàn, luyện chì, đúc chuông tượng, cơ điện tử, kim hoàn, công nghiệp sạch, sản xuất đồ hộp...

 • Thiếc thỏi 99,95%
  Mã sản phẩm: Tin ingot
  Tiêu chuẩn/Công thức: 99,95%
  Quy cách/Đóng gói: Dạng thỏi.

  Mạ đồng, sản xuất dây điện, thiếc hàn, chì hàn, luyện chì, đúc chuông tượng, cơ điện tử, kim hoàn, công nghiệp sạch, sản xuất đồ hộp...

 • Thiếc thỏi 99,75%
  Mã sản phẩm: Tin ingot
  Tiêu chuẩn/Công thức: 99,75%
  Quy cách/Đóng gói: Dạng thỏi.

  Mạ đồng, sản xuất dây điện, thiếc hàn, chì hàn, luyện chì, đúc chuông tượng, cơ điện tử, kim hoàn, công nghiệp sạch, sản xuất đồ hộp...