Thiếc thỏi-Kẽm thỏi

  •  

    - Lựa chọn SỐ 1

  • Thiếc thỏi, còn gọi là Thiếc nguyên chất, dùng để mạ đồng, sản xuất dây điện, đúc đồng, sản xuất thiếc hàn, chì hàn...
    Thiếc thỏi dùng sản xuất trong ngành cơ điện tử, đóng tàu, sản xuất màn hình LC, điện thoại.
    Ngoài ra, thiếc thỏi dùng trong ngành sản xuất kính, và trong ngành kim hoàn, và công nghiệp sạch ...vv

    - Lựa chọn SỐ 1