Thiếc thỏi-Kẽm thỏi

 • Kẽm thỏi nguyên chất
  Nhà sản xuất: Hàn Quốc
  Mã sản phẩm: YP/KZ 99,995%
  Tiêu chuẩn/Công thức:
  Quy cách/Đóng gói: Dạng thỏi.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Thiếc thỏi nguyên chất
  Nhà sản xuất: Việt Nam, China...
  Mã sản phẩm:
  Tiêu chuẩn/Công thức:
  Quy cách/Đóng gói: Dạng thỏi

  - Lựa chọn SỐ 1