Que hàn chịu lực

 • Que hàn chịu lực chịu nhiệt K-7018A1
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: K-7018A1
  Tiêu chuẩn: AWS A5.5-06: E7018-A1
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  Hàn thép hợp kim có điểm nóng chảy tối thiểu 490MPa (0.5%Mo) cho thép ống áp lực, đúc, chế tạo bình chịu áp lực...

 • Que hàn chịu lực LB-52U
  Mã sản phẩm: LB-52U
  Tiêu chuẩn: AWS A5.1 E7016
  Quy cách/đóng gói: 20kg/thùng.

  Que hàn hydro thấp, hàn thép có độ bền cao, thích hợp hàn lớp lót hàn đường ống, hàn giáp mối thép carbon thấp và độ bền cao.

 • Que hàn chịu lực K-7018 Kiswel
  Mã sản phẩm: K-7018
  Tiêu chuẩn: AWS E7018
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  Que hàn chịu lực hàn kết cấu tàu thuyền, nhà thép tiền chế, công trình xây dựng, cầu càng, dầm chịu tải, bồn áp lực...

 • Que hàn chịu lực KK-50LF E7016
  Mã sản phẩm: KK-50LF E7016
  Tiêu chuẩn: AWS E7016
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  Que hàn chịu lực hàn kết cấu tàu biển, nhà thép tiền chế, công trình xây dựng, cầu cảng, dầm chịu tải trọng, bồn chứa áp lực...

 • Que hàn chịu lực LB-52
  Mã sản phẩm: LB-52
  Tiêu chuẩn: AWS E7016
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  Que hàn chịu lực hàn thép cường độ cao đóng tàu thuyền, sản xuất bồn bể, công trình xây dựng, cơ khí...

 • Que hàn chịu lực LB-52-18
  Mã sản phẩm: LB-52-18
  Tiêu chuẩn: AWS A5.1 E7018
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  Que hàn chịu lực hàn thép cường độ cao đóng tàu, sản xuất bồn bể, công trình xây dựng, cơ khí...

 • Que hàn chịu lực OK 48.04 ESAB
  Mã sản phẩm: OK4804
  Tiêu chuẩn: AWS E7018
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  Que hàn chịu lực hàn thép kết cấu, chịu lực, đóng tàu, cầu cảng, bồn bể...

 • Que hàn chịu lực LC-300
  Mã sản phẩm: LC-300
  Tiêu chuẩn: AWS A5.1 E7016
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  Que hàn chịu lực hàn thép kết cấu, chịu lực, đóng tàu, cầu cảng, bồn bể...

 • Que hàn chịu lực E7018-VD
  Mã sản phẩm: E7018-VD
  Tiêu chuẩn: AWS E7018
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  Que hàn chịu lực hàn thép kết cấu, đóng tàu thuyền, áp lực, giàn khoan, xây dựng...

 • Que hàn chịu lực GL-78
  Mã sản phẩm: GL-78
  Tiêu chuẩn: AWS E7018
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  Que hàn chịu lực hàn thép cường độ cao, tàu biển, kết cấu nhà thép, công trình xây dựng, kết cấu cầu càng, dầm chịu tải, bồn áp lực...

 • Que hàn chịu lực S-7018.G
  Mã sản phẩm: S-7018.G
  Tiêu chuẩn: AWS A5.1/ ASME SFA5.1 E7018
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  Que hàn chịu lực hàn chế tạo thép chịu lực, đóng tàu, bình áp lực, cầu đường...

 • Que hàn chịu lực LC-318
  Mã sản phẩm: LC-318
  Tiêu chuẩn: AWS A5.1 E7018
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  Que hàn chịu lực tiêu chuẩn E7018 hàn thép cường độ cao, đóng tàu, cầu cảng, bình chịu áp lực...

 • Que hàn chịu lực GL-52
  Mã sản phẩm: GL-52
  Tiêu chuẩn: AWS E7016
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/hộp.

  Que hàn chịu lực E7016 hàn nối thép carbon thấp, hợp kim thấp, thích hợp kết cấu tàu, xây dựng, cầu cảng, dầm chịu tải trọng nặng, bồn áp lực...

 • Que hàn N50.6B-VD
  Mã sản phẩm: N50.6B-VD
  Tiêu chuẩn: ASME/AWS A5.1 E7015
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  Hàn thép carbon thấp, hợp kim thấp, chịu tải trọng từ 490~550MPa, kết cấu xây dựng, hầm mỏ, chân đế, cầu phà...

 • Que hàn N55.6B-VD
  Mã sản phẩm: N55.6B-VD
  Tiêu chuẩn: ASME/AWS A5.1 E7015
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  Hàn thép carbon thấp, hợp kim thấp, chịu tải trọng từ 490~550MPa như kết cấu xây dựng, chân đế, cầu phà...