Que hàn chịu lực

 • Que hàn K-7018 Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: K-7018
  Tiêu chuẩn: AWS E7018
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn KK-50KF E7016
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: KK-50LF E7016
  Tiêu chuẩn: AWS E7016
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn LB-52
  Nhà sản xuất: Kobelco
  Mã sản phẩm: LB-52
  Tiêu chuẩn: AWS E7016
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn LB-52-18
  Nhà sản xuất: Kobe
  Mã sản phẩm: LB-52-18
  Tiêu chuẩn: AWS A5.1 E7018
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn chịu lực OK 48.04
  Nhà sản xuất: ESAB
  Mã sản phẩm: OK4804
  Tiêu chuẩn: AWS E7018
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn LC-300
  Nhà sản xuất: Chosun
  Mã sản phẩm: LC-300
  Tiêu chuẩn: AWS A5.1 E7016
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn E7018-VD
  Nhà sản xuất: Việt Đức
  Mã sản phẩm: E7018-VD
  Tiêu chuẩn: AWS E7018
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Que hàn GL-78
  Nhà sản xuất: Tập đoàn Kim Tín
  Mã sản phẩm: GL-78
  Tiêu chuẩn: AWS E7018
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1