Máy hàn Que

 • Máy hàn TIG 250A W227
  Mã sản phẩm: 250A W227
  Điện áp: AC220V±15%, 50Hz
  Chế độ 2T/4T. Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  2 chức năng hàn TIG và Hàn Que. Hàn công trình, hàn quảng cáo, hàn cửa cổng…

 • Máy hàn TIG Xung JASIC TIG 200PW224
  Mã sản phẩm: TIG 200P W224
  Điện áp: AC220V±15%, 50Hz
  Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  2 chức năng hàn Tig và hàn Que, 2T/4T.

 • Máy hàn TIG lạnh TIG300-W229
  Mã sản phẩm: TIG300-W229
  Điện áp: AC380V±15%, 50/60Hz
  Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  2 chức năng hàn TIG và hàn Que. Hàn vật liệu từ 0.4-10mm.

 • Máy hàn TIG nhôm 200PAC/DC E20101
  Mã sản phẩm: 200PAC/DC E20101
  Điện áp: AC220V±15% 50/60Hz
  Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  Hàn Tig xung hàn nhôm cực tốt, mối bàn bền bỉ, thẩm mỹ cao.

 • Máy hàn TIG500P AC/DC (E312)
  Mã sản phẩm: TIG500P AC/DC (E312)
  Điện áp: 3 pha, AC380V±15%, 50-60Hz
  Chế độ 2T/4T. Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  2 chức năng hàn Tig+hàn Que, dòng hàn khỏe, hàn sắt, thép, inox, nhôm, đồng…

 • Máy hàn que Jasic Ares 200
  Mã sản phẩm: Ares 200
  Điện áp: AC220V±15%, 50Hz
  Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  Máy khỏe, hàn que 4.0mm liên tục.

 • Máy hàn que Jasic Ares 400
  Mã sản phẩm: Ares 400
  Điện áp: 3 pha, AC380V±15%, 50 Hz
  Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  Que hàn 2.0-5.0mm, hiệu suất que 4.0mm đạt 100%, ứng dụng rộng rãi sản xuất, gia công cơ khí như đóng tàu, kết cấu thép, hàn bồn bể, nồi hơi, dầu khí, công trình…

 • Máy hàn ARES 500 Jasic
  Mã sản phẩm: ARES 500
  Điện áp: 3 pha, AC380V±15%, 50/60Hz
  Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  Sử dụng trong các xưởng lớn, hàn liên tục, hàn tốt que 5.0mm

 • Máy hàn hồ quang Jasic ARC 630 (J21)
  Mã sản phẩm: ARC 630 (J21)
  Điện áp: 3 pha AC400V±10% 50/60 Hz
  Công nghệ Inverter IGBT tiên tiến tiết kiệm điện năng.

  Hàn công nghiệp với độ ổn định cao, tính năng vừa hàn que vừa thổi than.

 • Máy hàn mig NB-270D J346 đầu liền Jasic
  Mã sản phẩm: NB-270D
  Điện áp: (1 pha 220V, 1 pha 380V, 3 pha 380V)/ Đầu cấp dây liền.
  Chế độ 2T/4T. Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  2 chức năng hàn que và hàn mig, phù hợp hàn dân dụng, công trường, xưởng sản xuất..

 • Máy hàn mig NB-270DF J443 đầu rời Jasic
  Mã sản phẩm: NB-270DF J443
  Điện áp: (1 pha 220V, 1 pha 380V, 3 pha 380V)/Đầu cấp dây rời.
  Chế độ 2T/4T. Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  2 chức năng Hàn Que+Hàn Mig. Phù hợp hàn dân dụng, công trường, xưởng sản xuất, sửa chữa đóng thùng ô tô, kết cấu thép, đóng tàu…

 • Máy hàn MIG 250F N253
  Mã sản phẩm: 250F N253
  Điện áp: 3 pha AC380V±15%, 50Hz/Đầu cấp dây rời.
  Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  2 chức năng Hàn Mig+Hàn Que.

 • Máy hàn MIG NB-350E
  Mã sản phẩm: NB-350E
  Điện áp: 3 pha AC380V±15%, 50Hz/Đầu cấp dây rời
  Chế độ 2T/4T. Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  2 chức năng hàn Mig và hàn que, hàn tốt sắt và inox, đóng tàu, ô tô, dân dụng, công nghiệp…

 • Máy hàn MIG NB 500E Jasic
  Mã sản phẩm: NB-500E
  Điện áp: 380V/Đầu cấp dây rời
  Chế độ 2T/4T. Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  2 chức năng hàn Mig và hàn Que.

 • Máy hàn Mig Nhôm 250P J249
  Mã sản phẩm: 250P J249
  Điện áp: 31 phase AC220V ±15% 50/60Hz /Đầu cấp dây liền
  Chế độ 2T/4T. Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng
  2 chức năng hàn Mig và hàn Que.

 • Máy hàn que MMA 200E
  Mã sản phẩm: MMA 200E (1)
  Điện áp vào: 1 pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40-140A

  Hàn que 1.6mm, 2.5mm, 3.2mm.

 • Máy hàn điệnvARC 200GE II
  Mã sản phẩm: ARC 200GE II (2)
  Điện áp vào: 1 pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40-140A

  Hàn que: 2.5mm, 3.2mm.

 • Máy hàn điện ARC 200DS
  Mã sản phẩm: ARC 200DS (3)
  Điện áp vào: 1 pha, 220V/50-60Hz (Dòng hàn: 20-135A)
  / 1 pha, 380V/50-60Hz (Dòng hàn: 20-160A)

  Hàn que: 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm.

 • Máy hàn điện ARC 250GE
  Mã sản phẩm: ARC 250GE (4)
  Điện áp vào: 1 pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn: 20-190A

  Hàn que 3.2mm, 4.0mm (30%).

 • Máy hàn điện ARC 200CT
  Mã sản phẩm: ARC 200CT (5)
  Điện áp vào: 1 pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn: 30-170A
  Hàn que: 3.2mm, 4.0mm

 • Máy hàn điện MMA 202GDM
  Mã sản phẩm: MMA 200GDM
  Điện áp vào: 1 pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40-190A

  Hàn que 2.5mm-4.0mm (30%).

 • Máy hàn điện ARC 250CT
  Mã sản phẩm: ARC 250CT (7)
  Điện áp vào: 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn: 30–190A

  Hàn que 3,2mm [(ø4,0 60%)].

 • Máy hàn ARC 250S II
  Mã sản phẩm: ARC 250S II (8)
  Điện áp vào:
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Điện áp vào (V): 1pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40-170A

  Hàn que 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm.

 • Máy hàn điện ARC 250GTS
  Mã sản phẩm: ARC 250GTS (9)
  Điện áp vào:
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Điện áp vào (V): 2pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40-250A

  Hàn que 2.5, 3.2, 4.0mm

 • Máy hàn điện ARC 315SII
  Mã sản phẩm: ARC 315SII (10)
  Điện áp vào:
  Điện áp vào (V): 1pha-220V/50-60Hz
  Điện áp vào (V): 1pha-380V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40-220V

  Hàn que 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm.

 • Máy hàn điện ARC 315GTS
  Mã sản phẩm: ARC 315GTS (11)
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Điện áp vào (V): 2pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn: 30-280A

  Hàn que 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm (70%).

 • Máy hàn điện ARC 400D
  Mã sản phẩm: ARC 400D (12)
  Điện áp vào: 1pha 220V/50-60Hz                    
   Điện áp vào: 1pha 380V/50-60Hz
  Dòng hàn: 30-280A

  Hàn que 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm (50%).

 • Máy hàn điện ARC 400G
  Mã sản phẩm: ARC 400G (13)
  Điện áp vào(V): 3pha 380V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40-280A

  Hàn que 4.0mm, 5.0mm (60%).

 • Máy hàn điện ZX7 400GT
  Mã sản phẩm: ZX7 400GT (14)
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40-380A

  Hàn que 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm (50%).

 • Máy hàn điện ZX7 500GT
  Mã sản phẩm: ZX7 500GT (15)
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn: 40–480A

  Hàn que ø4.0 – ø6.0mm.

 • Máy hàn Mig 200E (Hàn Mig, Hàn Que)
  Mã sản phẩm: Mig 200E (17)
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz

  Dòng hàn MIG: 30A - 140A, hàn dây đường kính 0.8mm - 1mm (60%).
  Dòng hàn Que: 30A - 120A, đường kính que hàn 2.5mm - 3.2mm (30%).

 • Máy hàn 3 chức năng Mig 180 GDM
  Mã sản phẩm: 180 GDM (19)
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-180A/Hàn dây 0.8-1.0mm
  Dòng hàn Que: 10-160A/Hàn que 2.5-3.2mm

 • Máy hàn Mig nhôm 180PGDM
  Mã sản phẩm: 180PGDM (20)
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-180A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.0mm
  Dòng hàn Que: 15-160A
  Hàn que: ø1,6-ø3,2mm

 • Máy hàn Mig Riland NBC 200GW
  Mã sản phẩm: NBC 200GW (21)
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 40-200A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.0mm
  Dòng hàn que: 40-160A
  Hàn que: ø1.6-ø3.2mm (60%)

 • Máy hàn MIG 271GW
  Mã sản phẩm: 271GW (23)
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 40-250A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm(40%)
  Dòng hàn Que: 40-220A
  Hàn que: ø2-5ø4.0mm

 • Máy hàn Mig NBC 250GW
  Mã sản phẩm: NBC 250GW (24)
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 40-250A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm(40%)
  Dòng hàn que: 60-250A
  Hàn que: ø2.5-ø4.0mm.