Máy hàn Que

 • Máy hàn MIG 250GS
  Mã sản phẩm: 250GS (25)
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-250A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm(40%)
  Dòng hàn que: 50-220A
  Hàn que: ø2.5-ø4.0mm

 • Máy hàn MIG 250GDM
  Mã sản phẩm: 250GDM (26)
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-230A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm(40%)
  Dòng hàn que: 15-220A
  Hàn que: ø1.6-ø4.0mm(60%).

 • Máy hàn Mig NBC-251GF
  Mã sản phẩm: NBC-251GF (27)
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-200A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.0mm
  Dòng hàn que: 40-160A
  Hàn que: ø1.6-ø3.2mm (60%)

 • Máy hàn NBC 300GW
  Mã sản phẩm: NBC 300GW (28)
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 50-300A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm
  Dòng hàn que: 70-300A
  Hàn que: ø2.5-ø5.0mm.

 • Máy hàn NBC 350GF
  Mã sản phẩm: NBC 350GW (29)
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 60-350A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm
  Dòng hàn que: 40-350A
  Hàn que: ø2.5-ø5.0mm.

 • Máy hàn NBC 500GF
  Mã sản phẩm: NBC 500GF (30)
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 60-450A
  Hàn dây: ø1.0-ø1.6mm(50%)
  Dòng hàn que: 60-450A
  Hàn que: ø2.5-ø5.0mm

 • Máy hàn NB 350I
  Mã sản phẩm: NB 350I (31)
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 60-350A
  Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm
  Dòng hàn que: 40-350A
  Hàn que: ø2.5-ø5.0mm.

 • Máy hàn MIG NB 500I
  Mã sản phẩm: NB 500I (32)
  Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn MIG: 80-500A
  Hàn dây: ø1.0-ø1.6mm
  Dòng hàn que: 50-500A
  Hàn que: ø2.5-ø6.0mm

 • Máy hàn WS 200P
  Mã sản phẩm: 200P (36)
  Điện áp vào (V): 1 pha,220V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-200A
  Hàn phôi dày: 0,5-5.0mm
  Dòng hàn que: 40-165A
  Hàn que: 1.6-4.0 (60%).

 • Máy hàn TIG 200CT
  Mã sản phẩm: 200CT (37)
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-180A
  Hàn phôi dày: 0,5-4,0mm
  Dòng hàn Que: 10-155A
  Hàn que: ø1,6-ø3,2mm.

 • Máy hàn TIG 250CT
  Mã sản phẩm: 250CT (38)
  Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-230A
  Hàn phôi dày: 0,5-5,0mm
  Dòng hàn Que: 10-190A
  Hàn que: ø1,6-ø4.0mm.

 • Máy hàn Tig 300A
  Mã sản phẩm: WS 300A (40)
  Điện áp vào (V): 1 pha 220V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-300A
  Hàn phôi dày: 0,5-8mm
  Dòng hàn Que: 20-230A
  Hàn que: 2,5-5.0mm (20%).

 • Máy hàn WS 300A
  Mã sản phẩm: WS 300A (41)
  Điện áp vào (V): 3 pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 15-230A
  Hàn phôi dày: 0,5-8,0mm
  Dòng hàn Que: 15-230A
  Hàn que: ø1,6-ø5,0mm (20%).

 • Máy hàn WS 400GT
  Mã sản phẩm: WS 400GT (42)
  Điện áp vào (V): 3 pha, 380V/50-60Hz
  Điện áp hàn TIG: 60V
  Dòng hàn TIG: 10-400A
  Hàn phôi dày: 0,5-12mm
  Dòng hàn Que: 10-380A
  Hàn que: ø1,6-ø 6,0mm (60%).

 • Máy hàn WSE 200G
  Mã sản phẩm: WSE 200G (43)
  Điện áp vào (V): 1 pha, 220V/50-60Hz
  Điện áp hàn TIG: 90V
  Dòng hàn TIG: 12-180A
  Hàn phôi dày: 0,8-4,0mm
  Dòng hàn que: 12-140A
  Hàn que: ø1.6-ø3.2mm(60%).

 • Máy hàn TIG Nhôm 200PAC/DC GDM
  Mã sản phẩm: TIG 200PAC/DC GDM (44)
  Điện áp vào (V): 1 pha, 220V/50-60Hz
  Điện áp hàn TIG: 59V
  Dòng hàn TIG (AC/DC): 15-180A
  Hàn phôi dày: 0,5-4,0mm
  Dòng hàn Que: 30-160A(50%)
  Hàn que: ø1,6-ø 3,2mm.

 • Máy hàn TIG 200PAC/DC
  Mã sản phẩm: TIG 200PAC/DC  (46)
  Điện áp vào (V): 1 pha 220V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-190A
  Hàn phôi dày: 0,8-4.0mm
  Dòng hàn Que: 150A
  Hàn que: 2,5-3,2mm (60%).

 • Máy hàn TIG 250PAC/DC (47)
  Mã sản phẩm: TIG 250PAC/DC
  Điện áp vào (V): 1 pha, 220V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-210A
  Hàn phôi dày: 0,8-5,0mm
  Dòng hàn Que: 10-160A
  Hàn que: ø1.6-ø4.0mm (40%).

 • Máy hàn TIG 315PAC/DC
  Mã sản phẩm: TIG 315PAC/DC (48)
  Điện áp vào (V): 3 pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 12-300A
  Hàn phôi dày: 1,0-8,0mm
  Dòng hàn Que: 15-240A
  Hàn que: ø1,6-ø5,0mm (60%).

 • Máy hàn TIG WS 400IJ
  Mã sản phẩm: WS 400IJ (49)
  Điện áp vào (V): 3 pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 10-400A
  Hàn phôi dày: 0,5-12mm
  Dòng hàn que: 20-400A
  Hàn que: ø1,6-ø5,0mm.

 • Máy hàn WSM 500IJ
  Mã sản phẩm: WSM 500IJ (50)
  Điện áp vào (V): 3 pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 25-500A
  Hàn phôi dày: 0,5-16mm
  Dòng hàn que: 25-400 A
  Hàn que: ø1,6-ø5,0mm.

 • Máy hàn WSME 400I (Hàn Tig+Hàn Que)
  Mã sản phẩm:WSME 400I (51)
  Điện áp vào (V): 3 pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 20-400A
  Hàn phôi dày: 1.0-12mm
  Dòng hàn que: 20-320 A
  Hàn que: ø1,6–ø5,0mm.

 • Máy hàn TIG WSME 500I
  Mã sản phẩm: WSME 500I (52)
  Điện áp vào (V): 3 pha, 380V/50-60Hz
  Dòng hàn TIG: 20-500A
  Hàn phôi dày: 1.0-16mm
  Dòng hàn que: 20-340A
  Hàn que: ø1,6-ø5,0mm.

 • Máy hàn Jasic MIG 500-N388
  Mã sản phẩm: Mig 500-N388
  Điện áp: 380V/Đầu cấp dây rời
  Chế độ 2T/4T. Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  2 chức năng hàn Mig và hàn que, máy hàn công nghiệp cực khỏe.

 • Máy hàn TIG Nhôm 315 PACDC (R63)
  Mã sản phẩm: 315 PACDC (R63)
  Điện áp: 3 pha AC400V±15%, 50/60Hz
  Chức năng 2T/4T. Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  2 chức năng hàn TIG+Hàn Que. Hàn Inox độ dầy tới 20mm, hàn nhôm độ dầy tới 8mm.

 • Máy hàn TIG 400 J98
  Mã sản phẩm: TIG 400 J98
  Điện áp: 3 pha AC400V±15%, 50/60Hz
  Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  Chế độ 2T/4T, hàn 6G. 2 chế độ hàn TIG+hàn Que, đáp ứng công việc yêu cầu cao như dầu khí, đường ống, nhiệt điện…

 • Máy hàn TIG 2 chức năng 200 W223
  Mã sản phẩm: 200 W223
  Điện áp: AC220V±15%  50 Hz
  Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  2 chức năng Hàn TIG+Hàn QUE.

 • Máy hàn thông minh cầm tay-Siêu phẩm 2021
  Bảo hành: 06 tháng
  Ứng dụng: Hàn sắt, Inox, hàn que 2.5mm, 3.2mm
  Trọng lượng: 1.5kg/máy.

 • Máy hàn que Jasic Ares 120
  Mã sản phẩm: Ares 120
  Điện áp: AC220V±15%, 50/60Hz
  Công nghệ biến tần IGBT tiên tiến kết hợp hệ thống điều khiển thông minh, tiết kiệm điện.

  Hàn liên tục que 2.5mm, hàn linh động que 3.2mm, hàn tốt các vật liệu sắt hộp mạ kẽm.

 • Máy hàn que ARES 150 Jasic
  Mã sản phẩm: ARES 150
  Điện áp: AC220V±15%, 50/60Hz
  Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  Hàn tốt que 3.2mm, hàn cửa sắt, bàn ghế, gia công cơ khí…

 • Máy hàn que ZX7-200E Jasic
  Mã sản phẩm: ZX7-200E Jasic
  Điện áp: AC220V±15%, 50/60Hz
  Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng, hàn êm, dễ mồi hồ quang.

  Hàn que 3.2mm liên tục.

 • Máy hàn que Jasic ZX7 – 200Pro
  Mã sản phẩm: ZX7 – 200Pro
  Điện áp: AC220V±15%, 50/60Hz
  Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  Hàn kéo tới que 3.2mm, gia công cơ khí, cửa sắt, bàn ghế…

 • Máy hàn que ZX7-250E Jasic
  Mã sản phẩm: ZX7-250E
  Điện áp: AC220V±15%, 50/60Hz
  Công nghệ Inverter IGBT tiên tiến giúp tiết kiệm điện năng.

  Có thể hàn kéo que 4.0mm, hàn công trình, hàn trên cao hoặc tư thế khó hàn.

 • Máy hàn que ARC 200 Jasic
  Mã sản phẩm: ARC 200 Jasic
  Điện áp: AC220V±15%, 50/60Hz
  Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  Công suất mạnh mẽ, hàn que 3.2mm liên tục, hàn que 4.0mm vừa phải.

 • Máy hàn ARC 250D Jasic Z226
  Mã sản phẩm: ARC 250D
  Điện áp: 220V/1 pha 50 Hz – 380V/3 pha
  Công nghệ Inverter tiên tiến, dòng hàn khỏe, tiết kiệm điện năng.

  Hàn khỏe que 4.0mm.

 • Máy hàn ARC 250i – 220V Jasic
  Mã sản phẩm: ARC 250i
  Điện áp: AC220V±15%, 50/60Hz
  Công nghệ Inverter IGBT tiết kiệm điện năng.

  Hàn que từ 2.0-5.0mm, dòng hàn khỏe, hồ quang êm, thích hợp hàn công trình.