Dây hàn lõi thuốc

 • Dây hàn K-71T
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: K-71T
  Tiêu chuẩn: AWS A5.20-05 E71T-1C
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/hộp.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Dây hàn KF-71T
  Nhà sản xuất: Tập đoàn Kim Tín
  Mã sản phẩm: KF-71T
  Tiêu chuẩn: AWS A5.20-05E71T-1C
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/hộp.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Dây hàn K-81T
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: K-81T
  Tiêu chuẩn: AWS A5.29: E81T1-Ni1C
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/hộp.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Dây hàn K-308LT
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: K-308LT
  Tiêu chuẩn: AWS A5.22: E308LT1-1/4
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Dây hàn K-309LT
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: K-309LT
  Tiêu chuẩn: AWS A5.22: E309LT1-1/4
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Dây hàn K-316LT
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: K-316LT
  Tiêu chuẩn: AWS A5.22: E316LT1-1/4
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Dây hàn nhôm đồng lõi thuốc FC502 AlCu
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: FC502 AlCu
  Tiêu chuẩn:
  Quy cách/Đóng gói: 2kg/cuộn hoặc 5kg/cuộn

  - Lựa chọn SỐ 1