Que hàn Nhôm-Đồng

 • Que hàn nhôm hàn hồ quang NS-4043
  Mã sản phẩm: NS-4043
  Tiêu chuẩn: E4043
  Quy cách/Đóng gói: 2,5kg/hộp.

  Que hàn nhôm hàn điện dùng hàn lốc máy, sửa chữa, hàn nhôm tấm dày, đóng tàu thuyền, xe đạp...

 • Nhẫn hàn ống đồng
  Mã sản phẩm: L-CUP/ O-HHP
  Tiêu chuẩn: AWS A5.8
  Quy cách/Đóng gói: 25 cái/túi.

  Hàn ống đồng, đồng với đồng, đồng với hợp kim đồng, đồng với thép.

 • Que hàn đồng bọc thuốc
  Mã sản phẩm: ECu
  Tiêu chuẩn: AWS A5.6 ECu
  Quy cách/Đóng gói: 01kg/hộp.

  Hàn sửa chữa phục hồi chi tiết máy, gang, thép, đồng, hàn thân máy, hàn tấm dầy...

 • Que hàn nhôm ER5356
  Mã sản phẩm: ER5356
  Tiêu chuẩn: ER5356
  Quy cách/Đóng gói: 5kg, 10kg/hộp.

  Que hàn nhôm 5356 dùng trong công nghiệp đóng tàu, sản xuất và sửa chữa ô tô, xe máy, xe đạp, sản xuất bàn ghế...

 • Que hàn nhôm Gemini GM5356
  Mã sản phẩm: GM5356
  Tiêu chuẩn: ER5356
  Quy cách/Đóng gói: 5kghộp.

  Dùng trong ngành công nghiệp đóng tàu, sản xuất và sửa chữa ô tô, xe máy, xe đạp, hàn vật liệu nhôm...

 • Que hàn nhôm ER5183
  Mã sản phẩm: ER5183
  Tiêu chuẩn: ER5183
  Quy cách/Đóng gói: 5kg/hộp, 10kg/hộp.

  Que hàn nhôm 5183 chống ăn mòn muối biển dùng trong đóng tàu, thuyền, ca nô...

 • Que hàn nhôm ER4043
  Mã sản phẩm: ER4043
  Tiêu chuẩn: ER4043
  Quy cách/Đóng gói: 5kg/10kg/hộp.

  Que hàn nhôm 4043 hàn két nước ô tô, nội thất, nhiệt điện, đóng tàu...

 • Que hàn nhôm ER4047
  Mã sản phẩm: ER4047
  Tiêu chuẩn: ER4047
  Quy cách/Đóng gói: 5kg, 10kg/hộp.

  Que hàn nhôm nhẹ lửa hàn chi tiết nhôm, hàn két nước, điện lạnh

 • Que hàn nhôm bọc thuốc AL209
  Mã sản phẩm: AL209
  Tiêu chuẩn: E4043
  Quy cách/Đóng gói: 01kg/hộp.

  Que hàn nhôm hàn hồ quang/ hàn điện dùng hàn nhôm tấm dày, hàn phục hồi sửa chữa...

 • Que hàn nhôm Việt Nam
  Mã sản phẩm: Nhôm VN
  Tiêu chuẩn: ER4043/ER5356
  Quy cách/Đóng gói: 5kg/10kg/bó hoặc theo yêu cầu.

  Que hàn nhôm hàn bù tig, hàn oxy nội thất bàn ghế..

 • Que hàn hợp kim đồng nhôm A5.7 ERCuAL-A2
  Mã sản phẩm: Type Aluminum Bronze-A2 Tig
  Tiêu chuẩn: AWS/SFA A5.7 ERCuAL-A2
  Quy cách/Đóng gói: 5kg/hộp (90cm/que).

  Que hàn hợp kim đồng nhôm hàn nối kim loại, sửa chữa thiết bị hàng hải, ngành đúc...

 • Thiếc hàn nhôm - hàn két nước
  Mã sản phẩm: Thiếc hàn/Chì hàn
  Tiêu chuẩn: TCVN
  Quy cách/Đóng gói: 0.5kg/thanh, 1kg/thanh...

  Thiếc hàn két nước ô tô, hàn bô doa, thùng tôn kẽm...

 • Que hàn nhôm lõi thuốc Al-Al
  Mã sản phẩm: Al-Al
  Tiêu chuẩn: LE8812
  Quy cách/Đóng gói: 1kg/hộp hoặc 1 que/túi.

  Que hàn nhôm lõi thuốc hàn điện lạnh, máy biến thế, hàn ống nhôm, két nước...

 • Que hàn nhôm lõi thuốc hàn điều hòa, điện lạnh
  Mã sản phẩm: Al-Al / Al-Cu
  Tiêu chuẩn: E8812
  Quy cách/Đóng gói: 1kg/hộp hoặc 1 que/túi.

  Que hàn nhôm lõi thuốc hàn điều hòa, dành lạnh, két nước, hàn máy biến thế, ống nhôm...

 • Que hàn nhôm lõi thuốc FC400
  Mã sản phẩm: FC400 / AlAl
  Tiêu chuẩn: LE8812
  Quy cách/Đóng gói: 01kg/hộp hoặc 01 que/túi.

  Que hàn nhôm lõi thuốc hàn điện lạnh, ống nhôm, hàn máy biến thế, nhôm mỏng...

 • Que hàn nhôm đồng lõi thuốc Al-Cu
  Mã sản phẩm: FC502
  Tiêu chuẩn: AlLE8812
  Quy cách/Đóng gói: 2kg/cuộn hoặc 5kg/cuộn

  Que hàn nhôm lõi thuốc hàn điện lạnh, máy biến thế, hàn ống nhôm, két nước...

 • Que hàn nhôm đồng lõi thuốc FC502
  Mã sản phẩm: FC502 / AlCu
  Tiêu chuẩn: LE8812
  Quy cách/Đóng gói: 1kg/hộp, 1 que/túi.

  Que hàn nhôm lõi thuốc hàn máy biến thế, điện lạnh, ống nhôm, hàn nhôm mỏng tối ưu.

 • Que hàn vảy bạc Harris
  Mã sản phẩm: Harris 0 (5, 15, 30, 45, 56%Silver)
  Tiêu chuẩn: AWS A5.8
  Quy cách/Đóng gói: 11.34kg/hộp.

  Que hàn đồng vảy bạc Harris hàn ống đồng, điện lạnh, mỹ nghệ...

 • Que hàn vảy bạc Trung Quốc
  Mã sản phẩm: Silver 0 (5, 15, 30, 45, 56)
  Tiêu chuẩn: AWS A5.8
  Quy cách/Đóng gói: 10kg/hộp hoặc 11.34kg/hộp.

  Que hàn vảy bạc hàn nối bù ống đồng điều hòa, thiết bị điện, dàn lạnh két nước...

 • Que hàn đồng thau HS221
  Mã sản phẩm: HS221
  Tiêu chuẩn: HS221
  Quy cách/Đóng gói: 10kg/bó.

  Que hàn đồng thau hàn oxy hoặc hàn tig trong đóng tàu, sửa chữa ô tô, sản xuất thủ công mỹ nghệ...

 • Que hàn đồng đỏ - hàn điện (hàn phục hồi sửa chữa)
  Mã sản phẩm: CM ECu
  Tiêu chuẩn: AWS A5.6 ECu
  Quy cách/Đóng gói: 01kg/hộp.

  Hàn sửa chữa phục hồi chi tiết máy, gang, thép, đồng, hàn thân máy, hàn tấm dầy...

 • Que hàn tig đồng đỏ
  Mã sản phẩm: HS201
  Tiêu chuẩn: HS201
  Quy cách/Đóng gói: 10kg/bó.

  Dùng cho sửa chữa đóng tàu, chế tạo máy, hàn ống đồng, sửa chữa ô tô, sản xuất thủ công mỹ nghệ...