Thuốc hàn-Mỡ hàn

 • Thuốc hàn nhôm (lọ 45gram)
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: TIBRIGHT
  Tiêu chuẩn: JB/T6045-1992/QJ201/TIBRIGHT
  Quy cách/Đóng gói: 45gram/hộp.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Thuốc hàn nhôm (lọ 500gram)
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: QJ201/FB201S
  Tiêu chuẩn: JB/T6045-1992/QJ201/FB201S
  Quy cách/Đóng gói: 500gram/hộp.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Thuốc hàn nhôm NEK
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: NEK
  Tiêu chuẩn: JB/T6045-1992
  Quy cách/Đóng gói: 45gram/hộp.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Thuốc hàn nhôm STAR
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: STAR
  Tiêu chuẩn: JB/T6045-1992
  Quy cách/Đóng gói: 45gram/hộp.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Thuốc hàn Eco Smart, Harris
  Nhà sản xuất: Harris, Mỹ
  Mã sản phẩm: Eco Smart
  Tiêu chuẩn: AWS A5.31M/A5.31:2012 FB3-A
  Quy cách/Đóng gói: 250gram/hộp.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Hàn the hàn đồng (thuốc hàn đồng)
  Nhà sản xuất: Borax
  Mã sản phẩm: Borax Neobor
  Tiêu chuẩn/Công thức: Na2B4O7.5H2O
  Quy cách/Đóng gói: 100gram/lọ.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Bột hàn đồng hàn que vảy bạc
  Nhà sản xuất: China
  Mã sản phẩm: Silver Flux brazing
  Tiêu chuẩn/Công thức:
  Quy cách/Đóng gói: 45gram/lọ.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Thuốc hàn CM-143
  Nhà sản xuất: Kim Tín
  Mã sản phẩm: CM-143
  Tiêu chuẩn: AWS A5.17 F7A2-EM12K
  Quy cách/Đóng gói: 25kg/bao.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Thuốc hàn CM-185
  Nhà sản xuất: Kim Tín
  Mã sản phẩm: CM-185
  Tiêu chuẩn: AWS A5.17, F7A0-EL12
  Quy cách/Đóng gói: 25kg/bao.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Thuốc hàn CM-600
  Nhà sản xuất: Kim Tín
  Mã sản phẩm: CM-600
  Tiêu chuẩn: AWS A5.17 F6A2-EL12
  Quy cách/Đóng gói: 25kg/bao.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Sáp hàn Mig Get Star Weld
  Nhà sản xuất: Get Star Weld Co., LTD
  Mã sản phẩm: Get Star Weld
  Tiêu chuẩn: RoHS standards
  Quy cách/Đóng gói: 200gram/hộp.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Mỡ hàn Mig Kimrick
  Nhà sản xuất: Shanghai Kimrick Welding Tools Co.,Ltd
  Mã sản phẩm: Kimrick
  Tiêu chuẩn: RoHS standards
  Quy cách/Đóng gói: 200gram/hộp.

  - Lựa chọn SỐ 1