Đồng-Hợp kim Đồng

 • Đồng thau lá cuộn
  Nhà sản xuất: Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia...
  Mã sản phẩm: C2680....
  Tiêu chuẩn: C2680...
  Quy cách/Đóng gói: Cuộn.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Đồng thau dạng thanh
  Nhà sản xuất: Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia...
  Mã sản phẩm: C2680....
  Tiêu chuẩn: C2680...
  Quy cách/Đóng gói: thanh.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Đồng thau dạng tấm
  Nhà sản xuất: Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia...
  Mã sản phẩm: C2680....
  Tiêu chuẩn: C2680...
  Quy cách/Đóng gói: Tấm.

  - Lựa chọn SỐ 1

 •  

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Đồng đỏ lá cuộn
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu Hàn Quốc, Đức, Úc
  Mã sản phẩm:
  Tiêu chuẩn: JISH, EN, DIN, GOST, ASTM
  Quy cách/Đóng gói: Dạng cuộn.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Đồng thanh cái sản xuất thiết bị điện công nghiệp

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Đồng đỏ tấm dầy
  Nhà sản xuất: Korea, Germany, Taiwan...
  Mã sản phẩm: Copper
  Tiêu chuẩn: C1100, C1201, C1220, C1441…
  Quy cách/Đóng gói: tấm, lá cuộn.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Đồng điện cực dạng thanh
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu Hàn Quốc, Đức, Úc, Đài Loan...
  Mã sản phẩm: Cu-Cr
  Tiêu chuẩn: C18150, C18200, Class I, II, III...
  Quy cách/Đóng gói: 01 thanh theo từng size.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Đồng điện cực dạng đĩa
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu Hàn Quốc, Đức, Úc, Đài Loan...
  Mã sản phẩm: Cu-Cr
  Tiêu chuẩn: C18150, C18200, Class I, II, III...
  Quy cách/Đóng gói: 01 đĩa theo từng size.

  - Lựa chọn SỐ 1