Đồng-Hợp kim Đồng

 • Đồng thau lá cuộn
  Nhà sản xuất: Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia...
  Mã sản phẩm: C2680....
  Tiêu chuẩn: C2680...
  Quy cách/Đóng gói: Cuộn.

 • Đồng thau dạng thanh
  Nhà sản xuất: Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia...
  Mã sản phẩm: C2680....
  Tiêu chuẩn: C2680...
  Quy cách/Đóng gói: thanh.

 • Đồng thau dạng tấm
  Nhà sản xuất: Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia...
  Mã sản phẩm: C2680....
  Tiêu chuẩn: C2680...
  Quy cách/Đóng gói: Tấm.

 • Đồng thau dạng dây
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm:
  Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/cuộn, hoặc 12.5kg/cuộn.

 • Đồng đỏ lá cuộn
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu Hàn Quốc, Đức, Úc
  Mã sản phẩm:
  Tiêu chuẩn: JISH, EN, DIN, GOST, ASTM
  Quy cách/Đóng gói: Dạng cuộn.

 • Đồng thanh cái
  Nhà sản xuất: Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Đài loan...
  Mã sản phẩm: BUSBAR
  Tiêu chuẩn/Công thức:
  Quy cách/Đóng gói: Dạng thanh.

 • Đồng đỏ tấm dầy
  Nhà sản xuất: Korea, Germany, Taiwan...
  Mã sản phẩm: C1100, C1201, C1220, C1441…
  Tiêu chuẩn: C1100, C1201, C1220, C1441…
  Quy cách/Đóng gói: tấm, lá cuộn.

 • Đồng điện cực dạng thanh
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu Hàn Quốc, Đức, Úc, Đài Loan...
  Mã sản phẩm: Cu-Cr
  Tiêu chuẩn: C18150, C1100, C18200, Class I, II, III...
  Quy cách/Đóng gói: 01 thanh theo từng size.

 • Đồng điện cực dạng đĩa
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu Hàn Quốc, Đức, Úc, Đài Loan...
  Mã sản phẩm: Cu-Cr
  Tiêu chuẩn: C18150, C18200, Class I, II, III...
  Quy cách/Đóng gói: 01 đĩa theo từng size.

 • Đồng đỏ phế liệu
  Nhà sản xuất: Copper wire scrap
  Mã sản phẩm: Copper wire scrap
  Tiêu chuẩn: Copper 99.9
  Quy cách/Đóng gói: Theo yêu cầu.