Dây hàn tự động

 • Dây hàn tự động EM-12
  Nhà sản xuất: Kim Tín
  Mã sản phẩm: EM-12
  Tiêu chuẩn: AWS A5.17 EM12
  Quy cách/Đóng gói: 25kg/cuộn; 125/300kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Dây hàn tự động EM-12K
  Nhà sản xuất: Kim Tín
  Mã sản phẩm: EM-12K
  Tiêu chuẩn: AWS A1.17 EM-12K
  Quy cách/Đóng gói: 25kg/cuộn; 125/300kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Dây hàn tự động EH-14
  Nhà sản xuất: Kim Tín
  Mã sản phẩm: EH-14
  Tiêu chuẩn: AWS A5.15 EH14
  Quy cách/Đóng gói: 25kg/cuộn; 125/300kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Dây hàn tự động EL-12
  Nhà sản xuất: Kim Tín
  Mã sản phẩm: EL-12
  Tiêu chuẩn: AWS A5.17 EL12
  Quy cách/Đóng gói: 25kg/cuộn; 125/300kg/thùng.

  - Lựa chọn SỐ 1