Đá cắt- Đá mài

 • Đá cắt thép Hải Dương
  Nhà sản xuất: Hải Dương
  Mã sản phẩm:
  Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
  Quy cách/Đóng gói: 25 viên/hộp.

 • Đá cắt Hải Dương 107mm
  Nhà sản xuất: Hải Dương
  Mã sản phẩm:
  Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
  Quy cách/Đóng gói: 25 viên/hộp.

 • Đá cắt Inox Hải Dương
  Nhà sản xuất: Hải Dương
  Mã sản phẩm: WA36P
  Tiêu chuẩn: ISO9001:2000
  Quy cách/Đóng gói: 25 viên/hộp.

 • Đá mài thép Hải Dương
  Nhà sản xuất: Hải Dương
  Mã sản phẩm:
  Tiêu chuẩn:
  Quy cách/Đóng gói: 25 viên/hộp.

 • Đá mài Inox Hải Dương
  Nhà sản xuất: Hải Dương
  Mã sản phẩm: Bavia Inox / WA60P
  Tiêu chuẩn: ISO9001:2000
  Quy cách/Đóng gói: 25 viên/hộp.

 • Đá ráp xếp Hải Dương
  Nhà sản xuất: Hải Dương
  Mã sản phẩm: A40, A60, A80
  Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
  Quy cách/Đóng gói: 25 viên/hộp.

 • Đá cắt ARBA
  Nhà sản xuất: ARBA
  Mã sản phẩm: ARBA
  Tiêu chuẩn: EN12413/ISO9001
  Quy cách/Đóng gói: 25 viên/hộp.

 • Đá mài ARBA
  Nhà sản xuất: ARBA
  Mã sản phẩm: ARBA grind stone
  Tiêu chuẩn: ARBA
  Quy cách/Đóng gói: 25 viên/hộp.

 • Đá cắt Gemini
  Nhà sản xuất: Gemini
  Mã sản phẩm: Gemini
  Tiêu chuẩn: ISO9001:2000
  Quy cách/Đóng gói: 25 viên/hộp.

 • Đá cắt Tricraft 100mm
  Nhà sản xuất: Tricraft
  Mã sản phẩm: Tricraft
  Tiêu chuẩn: Chứng nhận an toàn Châu Âu: EN12413
  Quy cách/Đóng gói: 25 viên/hộp.

 • Nỉ xám
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: 100mm, 150mm, 180mm, 200mm
  Tiêu chuẩn: Tốc độ vòng quay/phút.
  Quy cách/Đóng gói: 25 viên/hộp.

 • Vải bò đánh bóng
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: Cake polishing cloth
  Quy cách: 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm
  Đóng gói: Nhiều cái/hộp.