Dây hàn Nhôm

Hãng sản xuất : CAPMETAL

 • Dây hàn nhôm ER5356
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: ER5356
  Tiêu chuẩn: AWS ER5356
  Quy cách/Đóng gói: 6kg/7kg/cuộn.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Dây hàn nhôm ER5183
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: ER5183
  Tiêu chuẩn: AWS ER5183
  Quy cách/Đóng gói: 6kg/hộp, 7kg/hộp.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Dây hàn nhôm đồng FC502
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: FC502 Al-Cu
  Tiêu chuẩn:
  Quy cách/Đóng gói: 2kg/cuộn hoặc 5kg/cuộn

  - Lựa chọn SỐ 1