Máy cắt Plasma

Hãng sản xuất : JASIC

 • Máy cắt Plasma CUT 40 (L207) Jasic, nguồn 220V. Độ dày cắt tối đa 8mm, cắt đẹp 3-5mm. Áp lực khí cắt vật liệu sắt 4-5Kpa; Áp lực khí cắt vật liệu inox 3.5-4.5Kpa.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy cắt Plasma CUT 60 (L221) Jasic, nguồn 220V. Độ dày cắt tối đa 15mm, cắt đẹp 8-10mm. Áp lực khí cắt vật liệu sắt 4-5Kpa; Áp lực khí cắt vật liệu Inox: 3.5-4.5Kpa.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy cắt Plasma CUT 60 (L204) Jasic, nguồn 380V, có chế độ 2T/4T. Độ dày cắt tối đa 20mm, cắt đẹp 12mm. Áp lực khí cắt vật liệu sắt 4-5Kpa. Áp lực khí cắt vật liệu Inox: 3.5-4.5Kpa. Có chức năng Pilot (mối hồ quang ban đầu - cắt không cần chạm phôi - bép cắt bền hơn - dùng kết hợp với cắt rùa tự động).

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy cắt Plasma CUT 80 (L205) Jasic, nguồn 380V, có chế độ 2T/4T. Độ dày cắt tối đa 25mm, cắt đẹp 15mm. Áp lực khí cắt vật liệu sắt: 4-5Kpa; Áp lực khí cắt vật liệu Inox: 3.5-4.5Kpa. Có chức năng Pilot (mồi hồ quang ban đầu - cắt không cần chạm phôi - bép cắt bền hơn - dùng kết hợp với cắt rùa tự động).

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy cắt Plasma CUT 100 (L201) Jasic, nguồn 380V, có chế độ 2T/4T. Độ dày cắt tối đa 30mm, cắt đẹp 20mm. Áp lực khí cắt vật liệu sắt: 4-5Kpa; Áp lực khí cắt vật liệu Inox: 3.5-4.5Kpa. Có chức năng Pilot (mồi hồ quang ban đầu - cắt không cần chạm phôi - bép cắt bền hơn - dùng kết hợp với cắt rùa tự động).

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy cắt Plasma CUT-160 (J47) Jasic, nguồn 380V, có chế độ 2T/4T. Độ dày cắt tối đa 45mm, cắt đẹp 35mm. Áp lực khí cắt vật liệu sắt: 4-5Kpa; Áp lực khí cắt vật liệu Inox: 3.5-4.5Kpa. Có chức năng Pilot (mồi hồ quang ban đầu - cắt không cần chạm phôi - bép cắt bền hơn - dùng kết hợp với cắt rùa tự động).

  - Lựa chọn SỐ 1