Máy hàn-Pasmar

 • Máy hàn Que Jasic ARES 120, hàn que 1.6-3.2mm, hàn que 2.5mm liên tục hiệu suất 100%, hàn que 3.2mm vừa phải. Hàn tốt các vật liệu sắt hộp và mạ kẽm.

 • Máy hàn que Jasic Ares 150 hàn que 1.6-3.2mm, hàn que 2.5mm liên tục hiệu suất 100%, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 60%. Dòng hàn ổn định, dễ mồi hồ quang

 • Máy hàn que Jasic ZX7-200E hàn que 2.0-3.2mm, hàn que 2.6mm liên tục 100%, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 40%, hàn tốt các vật liệu sắt hộp và mạ kẽm.

 • Máy hàn que Jasic ZX7-250E hàn que 1.6-4.0mm, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 80%, hàn que 4.0mm vừa phải

 • Máy hàn que Jasic ZX7-210 hàn que 1.6-3.2mm, hàn que 2.5mm liên tục hiệu suất 100%, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 60%.

 • Máy hàn que Jasic ZX7-250 hàn que 1.6-4.0mm, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 100%, hàn que 4.0mm vừa phải

 • Máy hàn que Jasic ZX7-200 Pro hàn que 1.6-3.2mm, hàn que 2.5mm liên tục hiệu suất 100%, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 60%.

 • Máy hàn que Jasic ARC-201 hàn que 1.6-4.0mm, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 80%, hàn que 4.0mm vừa phải.

 • Máy hàn que Jasic ARC-200 (R04) hàn que 1.6-4.0mm, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 100%, hàn que 4.0mm vừa phải.

 • Máy hàn que Jasic ARES-200 hàn que 2.0-5.0mm, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 100%, hàn que 4.0mm liên tục hiệu suất 60%.

 • Máy hàn que Jasic ARC-250D hàn que 2.0-5.0mm, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 100%, hàn que 4.0mm liên tục hiệu suất 80%.

 • Máy hàn que Jasic ARC-250i, hàn que 2.0-5.0mm, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 100%, ,hàn que 4.0mm liên tục hiệu suất 60%.

 • Máy hàn que Jasic ARC-250 (R112) dùng nguồn 220V chuyên hàn que 4.0mm, hàn que 2.0-5.0mm, hàn que 4.0mm liên tục hiệu suất 100%.

 • Máy hàn que Jasic ZX7-300E, hàn que 2.0-4.0mm, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 100%, hàn que 4.0mm liên tục hiệu suất 60%.

 • Máy hàn que Jasic Ares-400 hàn que 2.0-5.0mm, hàn que 5.0mm liên tục hiệu suất 60%.

 • Máy hàn que Jasic ARC-400 (J45) hàn que 2.0-5.0mm, hàn que 5.0mm liên tục hiệu suất 80%.

 • Máy hàn que Jasic ARC-630 (J21) hàn que 2.0-6.0mm, hàn que 5.0mm liên tục, que thổi than tới 10mm

 • Máy hàn que Jasic ARC-1000 (J62) hàn que 2.0-6.0mm, hàn liên tục que 6.0mm, thổi than tới 13mm.

 • Máy hàn TIG-200S Jasic sử dụng cho vật liệu có độ dày từ 0.5-8mm. Máy chỉ có chức năng hàn TIG.

 • Máy hàn TIG-200A Jasic sử dụng hàn cho vật liệu có độ dày từ 0.5-8mm. Máy ngoài chức năng Hàn TIG, có thêm chức năng Hàn Que.

 • Máy hàn TIG-250S Jasic sử dụng hàn cho vật liệu có độ dày từ 0.5-10mm Máy chỉ có chức năng hàn TIG.

 • Máy hàn TIG-250P Jasic có chức năng xung, chế độ 2T/4T, tự động tạo mối hàn vảy. Máy dùng hàn độ dày vật liệu từ 0.3-8mm.

 • Máy hàn TIG-301 Jasic có chức năng hàn TIG và hàn Que, chế độ 2T/4T, nguồn 220V. Máy dùng hàn tig độ dày vật liệu từ 1.0-8mm, hàn que 2.0-4.0mm.

 • Máy hàn TIG-303 Jasic có chức năng hàn TIG và hàn Que, chế độ 2T/4T, nguồn 380V (3 pha), hàn tig độ dày vật liệu từ 1.0-8mm, hàn que từ 2.0-4.0mm.

 • Máy hàn TIG-400 (J98) Jasic dùng công nghệ IGBT, chức năng hàn Tig và hàn Que, chế độ 2T/4T, nguồn 380V (3 pha). Máy làm việc trong dải điện áp rộng và với nhiều chế độ hàn TIG khác nhau, giao diện kết nối điều khiển từ xa. Độ dày vật liệu hàn từ 0.5-15mm. Máy có khả năng hàn TIG 6G.

 • Máy hàn TIG-200P ACDC (R60) Jasic, chức năng hàn Tig và hàn Que, chế độ 2T/4T, nguồn 220V. Máy tích hợp chức năng hàn xung. Chức năng DC phù hợp cho hàn thép carbon, thép không gỉ (Inox), đồng và kim loại không màu; Chức năng AC phù hợp cho hàn nhôm và hợp kim nhôm. Độ dày vật liệu hàn từ 0.3-8mm.

 • Máy hàn TIG-315P ACDC (R63) Jasic có chức năng hàn TIG và hàn Que, chế độ 2T/4T, nguồn 380V (3 pha), thích hợp chức năng hàn xung. Chức năng DC phù hợp cho hàn thép carbon, thép không gỉ (Inox), đồng và kim loại không màu; Chức năng AC phù hợp cho hàn nhôm và hợp kim nhôm. Độ dầy vật liệu hàn từ 0.3-12mm.

 • Máy hàn TIG-200 ACDC (R64/E164) Jasic với chức hàn hàn TIG Nhôm và chế độ 2T/4T, nguồn 220V. Chức năng DC phù hợp cho hàn thép carbon, thép không gỉ (Inox), đồng và kim loại không màu. Chức năng AC phù hợp cho hàn nhôm và hợp kim nhôm. Độ dày vật liệu hàn từ 0.3-8mm.

 • Máy hàn TIG-315 ACDC (R67/W167) Jasic với chức năng hàn TIG nhôm, chế độ 2T/4T, nguồn 380V (3 pha). Chức năng DC phù hợp cho hàn thép carbon, thép không gỉ (Inox), đồng và kim loại không màu. Chức năng AD phù hợp cho hàn nhôm và hợp kim nhôm. Độ dầy vật liệu hàn từ 0.3-12mm.

 • Máy hàn TIG-500P (W302) Jasic, chức năng hàn DC TIG, có xung, nguồn 380V (3 pha).

  Máy hàn vật liệu có độ dày từ 0.3-20mm.

 • Máy hàn MIG-200 (J03) Jasic, nguồn 220V, đầu cấp dây liền. Máy sử dụng dây hàn 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, hàn liên tục dây 0.8mm trên vật liệu dày từ 0.8-5mm hiệu suất 100%.

 • Máy hàn MIG-NB-200E Jasic là máy hàn có chức năng hàn dây lõi thuốc, hàn không khí, hàn dây+khí và hàn Que. Máy sử dụng dây hàn có đường kính 0.8mm đối với dây dùng khí và sử dụng dây 1.0mm lõi thuốc.