Máy khoan - Máy đục

 • MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG ĐIỆN
  Công suất: 240 W
  Tốc độ: 0-3.600 vòng/phút
  Mũi khoan: 0.8 - 10 mm. Trọng lượng:1,2 kg

  - Lựa chọn SỐ 1

 • MÁY SIẾT VÍT DÙNG ĐIỆN
  Công suất: 500 W
  Tốc độ: 0-2.500 vòng/ phút
  Đường kính vít tối đa 6,35mm
  Bê tông   Φ6mm, thép Φ5mm
  Trọng lượng: 2kg

  - Lựa chọn SỐ 1

 • MÁY KHOAN ĐIỆN
  Công suất: 320 W
  Tốc độ: 0 - 750 vòng/phút, đèn LED.
  Mũi khoan: 0.8-10 mm. Trọng lượng: 1,1 kg

  - Lựa chọn SỐ 1

 • MÁY KHOAN ĐIỆN
  Công suất: 320 W
  Tốc độ: 0 - 4200 vòng/phút.
  Mũi khoan: 6mm.
  Trọng lượng: 1kg.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • MÁY KHOAN ĐIỆN  
  Công suất: 450 W. Trọng lượng:1.2 kg
  Tốc độ: 0 - 2.700 vòng/phút
  Mũi khoan: 0.8 mm - 10 mm.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC
  Công suất: 600 W (2 bạc đạn đầu).
  Tốc độ: 0 - 2.800 vòng/phút
  Mũi khoan: Thép (10 mm).
  Bê tông (13 mm) - Gỗ (25 mm)
  Trọng lượng:1.6 kg

  - Lựa chọn SỐ 1

 • MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC
  Công suất: 710 W (2 bạc đạn đầu).
  Tốc độ: 0 - 2.800 vòng/phút
  Mũi khoan: Thép (10 mm)
  Bê tông (13 mm) - Gỗ (25 mm)
  Trọng lượng: 2.5 kg

  - Lựa chọn SỐ 1

 • MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC
  Công suất: 850 W (2 bạc đạn đầu).
  Tốc độ: 0 - 2.700 vòng/phút
  Mũi khoan: Thép (10 mm)
  Bê tông (13 mm) - Gỗ (25 mm)
  Trọng lượng: 2.4 kg

  - Lựa chọn SỐ 1

 • MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC
  Công suất: 1050 W (2 bạc đạn đầu).
  Tốc độ cấp I: 0 - 1.100 vòng/phút
  Tốc độ cấp II: 0 - 2.800 vòng/phút
  Mũi khoan: Thép (10 mm)
  Bê tông (13 mm) - Gỗ (25 mm)
  Trọng lượng: 3.3 kg

  - Lựa chọn SỐ 1

 • MÁY KHOAN BÚA
  Công suất: 620 W. Trọng lượng: 5 kg
  Lực đập: 2.5 J
  Tốc độ: 0 - 1.000 vòng/phút
  Phạm vi khoan: Thép (13 mm)
  Bê tông (24 mm) - Gỗ (30 mm)

  - Lựa chọn SỐ 1

 • MÁY KHOAN BÚA
  Công suất: 800 W. Trọng lượng: 5.3 kg
  Lực đập: 2.8 J
  Tốc độ: 0 - 1.200 vòng/phút
  Phạm vi khoan: Thép (13 mm)
  Bê tông (26 mm) - Gỗ (30 mm)

  - Lựa chọn SỐ 1

 • MÁY KHOAN BÚA
  Công suất: 1100 W. Trọng lượng: 7.5 kg
  Lực đập: 5.0 J
  Tốc độ: 0 - 900 vòng/phút
  Phạm vi khoan: Thép (13 mm)
  Bê tông (28 mm) - Gỗ (40 mm)

  - Lựa chọn SỐ 1

 • MÁY KHOAN BÚA
  Công suất: 1250 W. Trọng lượng: 6 kg
  Lực đập: 4.2 J
  Tốc độ: 0 - 750 vòng/phút
  Phạm vi khoan: Thép (13 mm)
  Bê tông (32 mm) - Gỗ (40 mm)

  - Lựa chọn SỐ 1

 • MÁY ĐỤC BÊ TÔNG 17 LI
  Công suất: 1100W. Trọng lượng: 9.5 kg
  Lực đập: 15J
  Tốc độ: 3.900 vòng/phút
  Đầu gài: Lục giác trong (17mm)

  - Lựa chọn SỐ 1

 • MÁY ĐỤC BÊ TÔNG 30 LI
  Công suất: 1500 W. Trọng lượng: 20.5 kg
  Lực đập: 45 J
  Tốc độ: 1.400 vòng/phút
  Đầu gài: Lục giác trong (30mm)

  - Lựa chọn SỐ 1

 • MÁY KHUẤY
  Công suất: 1050 W
  Tốc độ: 0 - 580 vòng/phút
  Mũi khoan: 3 mm - 16 mm
  Ba tay cầm. Trọng lượng: 3,1 kg

  - Lựa chọn SỐ 1

 • MÁY KHOAN BÀN (2 buli).
  Công suất: 350 W
  Tốc độ: 580 - 2.650 vòng/phút
  Mũi khoan: 1.5 mm - 13 mm
  Trục quay chuyển động: 50 mm
  Độ cao: 57,5 cm. Trọng lượng: 15.5 kg

  - Lựa chọn SỐ 1

 • MÁY KHOAN BÀN (3 buli).
  Công suất: 500 W
  Tốc độ: 280 - 2.350 vòng/phút
  Mũi khoan: 1.5 mm - 16 mm
  Trục quay chuyển động: 50 mm
  Độ cao: 61 cm. Trọng lượng: 18.5 kg

  - Lựa chọn SỐ 1