Que hàn điện

Hãng sản xuất : PhilARC

 • Que hàn PhilHard 713
  Nhà sản xuất: PhilARC
  Mã sản phẩm: PhilHard 713
  Tiêu chuẩn: DIN E10-UM-65-GRZ
  Quy cách/Đóng gói: 5kg/hộp.

 • Que hàn PhilHard 711
  Nhà sản xuất: PhilARC
  Mã sản phẩm: PhilHard 711
  Tiêu chuẩn: DIN E10-UM-60-GRZ
  Quy cách/Đóng gói: 5kg/hộp/20kg/thùng.

 • Que hàn Sugarhard 718S
  Nhà sản xuất: PhilARC
  Mã sản phẩm: Sugarhard 718S
  Tiêu chuẩn: DIN 8555 E10-UM-65-G
  Quy cách/Đóng gói: 5kg/hộp.