Que hàn điện

Hãng sản xuất : Việt Đức

 • Que hàn J421-VD
  Nhà sản xuất: Việt Đức
  Mã sản phẩm: J421-VD
  Tiêu chuẩn: ASME/AWS A5.1 E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

 • Que hàn N46-VD
  Nhà sản xuất: Việt Đức
  Mã sản phẩm: N46-VD
  Tiêu chuẩn: ASME/AWS A5.1 E6013
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

 • Que cắt C5 Việt Đức
  Nhà sản xuất: Việt Đức
  Mã sản phẩm: C5-VD
  Tiêu chuẩn: TCVN
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

 • Que hàn E7018-VD
  Nhà sản xuất: Việt Đức
  Mã sản phẩm: E7018-VD
  Tiêu chuẩn: AWS E7018
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.

 • Que hàn GG.33-VD
  Nhà sản xuất: Việt Đức
  Mã sản phẩm: GG.33-VD
  Tiêu chuẩn: TCVN
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/thùng.