Que Hợp kim-Đặc biệt

Hãng sản xuất : CHOSUN

 • Que hàn S-9018.B3
  Nhà sản xuất: Chosun
  Mã sản phẩm: S-9018.B3
  Tiêu chuẩn: A5.5/ASME SFA5.5 E9018-B3
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/hộp.
  Nhà Phân phối Que hàn S-9018.B3

 • Que hàn CM-106
  Nhà sản xuất: Chosun
  Mã sản phẩm: CM-106
  Tiêu chuẩn: AWS E9016-B3
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/hộp.
  Nhà phân phối Que hàn CM-106

 • Que hàn LC-800
  Nhà sản xuất: Chosun
  Mã sản phẩm: LC-800
  Tiêu chuẩn: AWS A55 E11016-G
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/hộp.
  Nhà phân phối Que hàn LC-800

 • Que hàn LPA-118
  Nhà sản xuất: Chosun
  Mã sản phẩm: LPA-118
  Tiêu chuẩn: AWS A5.5 E8018-C3
  Quy cách/Đóng gói: 20kg/hộp.
  Nhà phân phối Que hàn LPA-118

 • Que hàn NC-347
  Nhà sản xuất: Chosun
  Mã sản phẩm: NC-347
  Tiêu chuẩn: AWS E347-16
  Quy cách/Đóng gói: 5kg/hộp.
  Nhà phân phối Que hàn NC-347