Dây hàn Nhôm

 • Dây hàn nhôm ER5356
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: ER5356
  Tiêu chuẩn: AWS ER5356
  Quy cách/Đóng gói: 6kg/7kg/cuộn.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Dây hàn nhôm ER4043
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: ER4043
  Tiêu chuẩn: AWS ER4043
  Quy cách/Đóng gói: 6kg, 7kg/cuộn.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Dây hàn nhôm ER5183
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: ER5183
  Tiêu chuẩn: AWS ER5183
  Quy cách/Đóng gói: 6kg/hộp, 7kg/hộp.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Dây hàn nhôm SAFRA AlMg5 ER5356
  Nhà sản xuất: SAFRA SPA, Italia
  Mã sản phẩm: SAFRA AlMg5 ER5356
  Tiêu chuẩn: AWS A5.10 ER5356
  Quy cách/Đóng gói: 6kg/cuộn.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Dây hàn nhôm SAFRA AlMg4,5Mn ER5183
  Nhà sản xuất: SAFRA SPA
  Mã sản phẩm: ER5183
  Tiêu chuẩn: AWS ER5183
  Quy cách/Đóng gói: 6kg/cuộn.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Dây hàn nhôm SAFRA AlSi5 ER4043
  Nhà sản xuất: SAFRA SPA, Italia
  Mã sản phẩm: ER4043
  Tiêu chuẩn: AWS ER4043
  Quy cách/Đóng gói: 6kg/cuộn.

  - Lựa chọn SỐ 1