Dây hàn Nhôm-Đồng

Hãng sản xuất : Hãng khác

 • Dây hàn nhôm ER4043
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: ER4043
  Tiêu chuẩn: AWS ER4043
  Quy cách/Đóng gói: 6kg, 7kg/cuộn.

 • Dây hàn đồng thau
  Nhà sản xuất: Nhập khẩu
  Mã sản phẩm: brass wire
  Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
  Quy cách/Đóng gói: 15kg/cuộn, hoặc 12.5kg/cuộn.