Máy hàn MIG

 • Máy hàn MIG-200 (J03) Jasic, nguồn 220V, đầu cấp dây liền. Máy sử dụng dây hàn 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, hàn liên tục dây 0.8mm trên vật liệu dày từ 0.8-5mm hiệu suất 100%.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn MIG-NB-200E Jasic là máy hàn có chức năng hàn dây lõi thuốc, hàn không khí, hàn dây+khí và hàn Que. Máy sử dụng dây hàn có đường kính 0.8mm đối với dây dùng khí và sử dụng dây 1.0mm lõi thuốc.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn MIG-NB-250E Jasic, nguồn 220V cấp dây liền. Sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8-1.2mm. Hàn liên tục dây hàn 0.8mm trên vật liệu dày từ 0.8-5mm hiệu suất 100%. Hàn liên tục dây 1.0mm trên vật liệu dày 2.0-4.0mm hiệu suất 100%.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn MIG-250 (J04) Jasic, nguồn 380V, đầu cấp dây liền. Sử dụng dây hàn 0.8-1.0mm, hàn liên tục dây hàn 0.8mm trên vật liệu hàn có độ dầy 0.8-5mm hiệu suất 100%, hàn liên tục dây 1.0mm trên vật liệu hàn có độ dầy 2.0-4.0mm hiệu suất 100%.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn MIG-315F Jasic, nguồn 380V, hàn co2, hàn que, đầu cấp dây rời. Máy sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8-1.2mm. Hàn liên tục dây hàn 1.0mm trên vật liệu hàn có độ dày từ 0.8-8mm, hiệu suất 100%; Hàn liên tục dây hàn 12mm trên vật liệu hàn có độ dày từ 2.0-6mm, hiệu suất 60%.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn MIG-350 (J1601) Jasic, nguồn 380V (3 pha), hàn CO2, hàn Que, đầu cấp dây rời, chế độ 2T/4T. Máy sử dụng dây hàn từ 0.9-1.2mm. Hàn liên tục dây hàn 1.0mm trên vật liệu hàn có độ dầy 0.8-8mm hiệu suất 100%, hàn liên tục dây hàn 1.2mm trên vật liệu hàn có độ dày 2.0-12mm hiệu suất 100%.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn MIG-500 (J8110) Jasic, nguồn 380V, chức năng CO2, hàn que, chế độ 2T/4T, đầu cấp dây rời. Máy sử dụng dây hàn có đường kính từ 1.2-1.6mm. Hàn liên tục dây hàn 1.2mm trên vật liệu hàn có độ dầy từ 5-20mm hiệu suất 100%, hàn liên tục dây hàn 12mm trên vật liệu dày từ 2.0-8.0mm hiệu suất 100%.

  - Lựa chọn SỐ 1

 • Máy hàn MIG-500-N338 Jasic, nguồn 380V, cáp rời mua riêng (Cáp 50, 70, 95). Đường kính dây hàn từ 1.0-1.6mm, hiệu suất 89%. Đường kính que hàn 1.6-6.0mm.

  - Lựa chọn SỐ 1