Máy hàn TIG-MIG-QUE

Hãng sản xuất : JASIC

 • Máy hàn MIG-200 (J03) Jasic, nguồn 220V, đầu cấp dây liền. Máy sử dụng dây hàn 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, hàn liên tục dây 0.8mm trên vật liệu dày từ 0.8-5mm hiệu suất 100%.

 • Máy hàn MIG-NB-200E Jasic là máy hàn có chức năng hàn dây lõi thuốc, hàn không khí, hàn dây+khí và hàn Que. Máy sử dụng dây hàn có đường kính 0.8mm đối với dây dùng khí và sử dụng dây 1.0mm lõi thuốc.

 • Máy hàn MIG-NB-250E Jasic, nguồn 220V cấp dây liền. Sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8-1.2mm. Hàn liên tục dây hàn 0.8mm trên vật liệu dày từ 0.8-5mm hiệu suất 100%. Hàn liên tục dây 1.0mm trên vật liệu dày 2.0-4.0mm hiệu suất 100%.

 • Máy hàn MIG-250 (J04) Jasic, nguồn 380V, đầu cấp dây liền. Sử dụng dây hàn 0.8-1.0mm, hàn liên tục dây hàn 0.8mm trên vật liệu hàn có độ dầy 0.8-5mm hiệu suất 100%, hàn liên tục dây 1.0mm trên vật liệu hàn có độ dầy 2.0-4.0mm hiệu suất 100%.

 • Máy hàn MIG-315F Jasic, nguồn 380V, hàn co2, hàn que, đầu cấp dây rời. Máy sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8-1.2mm. Hàn liên tục dây hàn 1.0mm trên vật liệu hàn có độ dày từ 0.8-8mm, hiệu suất 100%; Hàn liên tục dây hàn 12mm trên vật liệu hàn có độ dày từ 2.0-6mm, hiệu suất 60%.

 • Máy hàn MIG-350 (J1601) Jasic, nguồn 380V (3 pha), hàn CO2, hàn Que, đầu cấp dây rời, chế độ 2T/4T. Máy sử dụng dây hàn từ 0.9-1.2mm. Hàn liên tục dây hàn 1.0mm trên vật liệu hàn có độ dầy 0.8-8mm hiệu suất 100%, hàn liên tục dây hàn 1.2mm trên vật liệu hàn có độ dày 2.0-12mm hiệu suất 100%.

 • Máy hàn MIG-500 (J8110) Jasic, nguồn 380V, chức năng CO2, hàn que, chế độ 2T/4T, đầu cấp dây rời. Máy sử dụng dây hàn có đường kính từ 1.2-1.6mm. Hàn liên tục dây hàn 1.2mm trên vật liệu hàn có độ dầy từ 5-20mm hiệu suất 100%, hàn liên tục dây hàn 12mm trên vật liệu dày từ 2.0-8.0mm hiệu suất 100%.

 • Máy hàn MIG-500-N338 Jasic, nguồn 380V, cáp rời mua riêng (Cáp 50, 70, 95). Đường kính dây hàn từ 1.0-1.6mm, hiệu suất 89%. Đường kính que hàn 1.6-6.0mm.

 • Máy hàn TIG-500P (W302) Jasic, chức năng hàn DC TIG, có xung, nguồn 380V (3 pha).

  Máy hàn vật liệu có độ dày từ 0.3-20mm.

 • Máy hàn TIG-315P ACDC (R63) Jasic có chức năng hàn TIG và hàn Que, chế độ 2T/4T, nguồn 380V (3 pha), thích hợp chức năng hàn xung. Chức năng DC phù hợp cho hàn thép carbon, thép không gỉ (Inox), đồng và kim loại không màu; Chức năng AC phù hợp cho hàn nhôm và hợp kim nhôm. Độ dầy vật liệu hàn từ 0.3-12mm.

 • Máy hàn TIG-400 (J98) Jasic dùng công nghệ IGBT, chức năng hàn Tig và hàn Que, chế độ 2T/4T, nguồn 380V (3 pha). Máy làm việc trong dải điện áp rộng và với nhiều chế độ hàn TIG khác nhau, giao diện kết nối điều khiển từ xa. Độ dày vật liệu hàn từ 0.5-15mm. Máy có khả năng hàn TIG 6G.

 • Máy hàn TIG-200A Jasic sử dụng hàn cho vật liệu có độ dày từ 0.5-8mm. Máy ngoài chức năng Hàn TIG, có thêm chức năng Hàn Que.

 • Máy hàn Que Jasic ARES 120, hàn que 1.6-3.2mm, hàn que 2.5mm liên tục hiệu suất 100%, hàn que 3.2mm vừa phải. Hàn tốt các vật liệu sắt hộp và mạ kẽm.

 • Máy hàn que Jasic Ares 150 hàn que 1.6-3.2mm, hàn que 2.5mm liên tục hiệu suất 100%, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 60%. Dòng hàn ổn định, dễ mồi hồ quang.

 • Máy hàn que Jasic ZX7-200E hàn que 2.0-3.2mm, hàn que 2.6mm liên tục 100%, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 40%, hàn tốt các vật liệu sắt hộp và mạ kẽm.

 • Máy hàn que Jasic ZX7-200 Pro hàn que 1.6-3.2mm, hàn que 2.5mm liên tục hiệu suất 100%, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 60%.

 • Máy hàn que Jasic ZX7-250E hàn que 1.6-4.0mm, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 80%, hàn que 4.0mm vừa phải.

 • Máy hàn que Jasic ARC-200 (R04) hàn que 1.6-4.0mm, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 100%, hàn que 4.0mm vừa phải.

 • Máy hàn que Jasic ARC-250D hàn que 2.0-5.0mm, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 100%, hàn que 4.0mm liên tục hiệu suất 80%.

 • Máy hàn que Jasic ARC-250i, hàn que 2.0-5.0mm, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 100%, ,hàn que 4.0mm liên tục hiệu suất 60%.

 • Máy hàn que Jasic ZX7-300E, hàn que 2.0-4.0mm, hàn que 3.2mm liên tục hiệu suất 100%, hàn que 4.0mm liên tục hiệu suất 60%.

 • Máy hàn que Jasic ARC-400 (J45) hàn que 2.0-5.0mm, hàn que 5.0mm liên tục hiệu suất 80%.