Trang chủ
0

(0) Sản phẩm trong giỏ

0 VND

Công thức tính trọng lượng đồng

Công thức tính trọng lượng đồng tấm
Trọng lượng đồng tấm (kg) = (L x W x T x 8.95)/1.000.000

Trong đó:
L: Là chiều dài của tấm đồng
W: Là chiều rộng của tấm đồng
T: Là chiều cao hoặc chiều dày của tấm đồng.

Đồng tấm lá cuộn

Đồng tấm lá cuộn nhập khẩu

Công thức tính trọng lượng đồng đặc
Trọng lượng đồng đặc (kg) = (Ø x Ø x L x 7 )/1.000.000
Trong đó:
Ø: Là đường kính của cây đồng
L: Là chiều dài của cây đồng.

Đơn vị tính: mm (dân gian thường gọi là Li)

Liên hệ Công ty Cổ phần Kim Loại Thủ Đô

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

G

0984.12.6161