Đá cắt- Đá mài

Hãng sản xuất : Hải Dương

 • Đá cắt thép Hải Dương
  Mã sản phẩm:
  Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
  Quy cách/Đóng gói: 25 viên/hộp.

  Đá cắt kim loại, thép, gang với khả năng cắt vật liệu kích thước và hình dạng khác nhau, bền bỉ, an toàn.

 • Đá cắt Hải Dương 107mm
  Mã sản phẩm:
  Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
  Quy cách/Đóng gói: 25 viên/hộp.

  Đá cắt kim loại Hải Dương cắt xẻ kim loại và phi kim.

 • Đá cắt Inox Hải Dương
  Mã sản phẩm: WA36P
  Tiêu chuẩn: ISO9001:2000
  Quy cách/Đóng gói: 25 viên/hộp.

  Đá cắt kim loại, inox, thép, gang với khả năng cắt vật liệu kích thước và hình dạng khác nhau, bền bỉ, an toàn.

 • Đá mài thép Hải Dương
  Mã sản phẩm:
  Tiêu chuẩn:
  Quy cách/Đóng gói: 25 viên/hộp.

  Đá mài thép mài phá bề mặt dụng cụ, tẩy bavia mối hàn, vật đúc, thép và các kim loại khác.

 • Đá mài Inox Hải Dương
  Mã sản phẩm: Bavia Inox / WA60P
  Tiêu chuẩn: ISO9001:2000
  Quy cách/Đóng gói: 25 viên/hộp.

  Đá mài Inox mài phá bề mặt dụng cụ, tẩy bavia mối hàn, vật đúc...

 • Đá ráp xếp Hải Dương
  Mã sản phẩm: A40, A60, A80
  Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
  Quy cách/Đóng gói: 25 viên/hộp.

  Đá ráp xếp mài nhẵn, chà nhám, đánh bóng bề mặt gỗ, kim loại, xử lý mối hàn.