Máy bào MPPL 900/3DR

1024 Lượt xem
1,050,000 VND
Đặt hàng

MÁY BÀO
Công suất: 900W (chế độ chỉnh độ sâu)
Tốc độ: 16.000 lần/phút
Bào rộng: 82 mm
Bào sâu: 3 mm
Sử dụng 2 lưỡi bào. Trọng lượng: 4.1 kg

 

MÁY BÀO
Công suất: 900W (chế độ chỉnh độ sâu)
Tốc độ: 16.000 lần/phút
Bào rộng: 82 mm
Bào sâu: 3 mm
Sử dụng 2 lưỡi bào. Trọng lượng: 4.1 kg